Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA NAŠA DRUGA KUĆICA

PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA NAŠA DRUGA KUĆICA

Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd

Radno vreme

Ponedeljak 07:00 - 18:00
Utorak 07:00 - 18:00
Sreda 07:00 - 18:00
Četvrtak 07:00 - 18:00
Petak 07:00 - 18:00
Subota ne radimo
Nedelja ne radimo

GSP

  • Autobus: 17, 67, Eko1

Dodatne Lokacije

Korisne informacije


Naš svakodnevni program koncipiran je tako da omogućava deci da razviju njihovu stvaralačku sposobnost, pokazuje inicijativu i proširuje njihova iskustva.

PREDŠKOLSKA USTANOVA KOD ARENE - NOVI BEOGRAD

Privatna predškolska ustanova za uzrast dece od 1 do 7 godina.

Naziv vrtića osmislila su deca a naša je želja da se  deca u našem vrtiću osećaju kao kod svoje kuće: mirno,ušuškano i voljeno. Grupe broje do 10 mališana, što doprinosi kvalitetu rada s decom. Puno pažnje posvećeno je opremanju objekta,kako njegovog enterijera,tako i nabavljanju didaktičkih sredstava i potrošnog materijala.

Prostor vrtića struktuiran je po centrima interesovanja:

-          Centar za razvoj govora;
-          Likovni centar;
-          Graditeljski centar;
-          Centar za dramatizaciju i igru uloga;
-          Čitalački kutak;
-          Istraživački centar.

Vrtić je smešten u privatnom stanu nove zgrade, sagrađene 2008.god., čiji je vlasnik osnivač ustanove,tako da deci pruža prvenstveno porodičnu atmosferu.

Iza zgrade (ulica je zatvorena za saobraćaj),nalaze se dva igrališta,jedno potpuno novo opremljeno dečjim rekvizitima po najnovijim standardima u kome deca mogu lepo i bezbedno da se igraju.

U sklopu zgrade nalazi se renomirana pedijatrijska ordinacija “Dr Žutić”,sa kojom vrtić ima saradnju u redovnim sistematskim kontrolnim pregledima dece,koja ulaze u cenu boravka deteta u vrtiću.

Posebnu pažnju posvetićemo ishrani dece,jer je ona izuzetno značajna za njihov razvoj. Vrtić je ostvario saradnju sa kompanijom “ Lido ”,koja ima veliko iskustvo u pripremi i distribuciji obroka. Stručan tim dijetetičara i nutricionista svakodnevno sastavlja jelovnike,izlazeći u susret potrebama dece za pravilnom ishranom.

Obroci su pakovani u polipropilenske trodelne i dvodelne posude,koje su termootporne,zatvorene šestoslojnom termo folijom i transportuju se specijalnim poliboxevima tako da  svako dete dobije tačno planiranu količinu obroka.

Program rada

Shvatajući igru kao vodeću aktivnost u razvoju deteta,naš svakodnevni program je koncipiran tako da omogućava deci da razvijaju svoju stvaralačku sposobnost,pokazuju inicijativu i proširuju svoja iskustva. Naš program rada uvažava i podstiče celokupan razvoj deteta i njegovih individualnih potencijala.

Vaspitno
-obrazovni rad sa decom uzrasta do tri godine

Kao prioritetni zadaci nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom do tri godine određuju se oblasti praćenja dečjeg napredovanja u razvoju i učenju, podsticanje razvoja govora i uključivanje roditelja u proces adaptacije dece na kolektiv.

U cilju unapređenja rada sa decom do tri godine, pored redovnog vaspitno-obrazovnog rada vaspitači jaslene grupe intenzivnije će se tokom godine baviti sledećim temama: ''Podsticanje razvoja govora kod dece'' i ''Igre nestruktuiranim materijalima''. 

Vaspitno-obrazovni rad sa decom uzrasta od tri do pet i po godina (do uključivanja u program pripreme za školu)

Prioritetni zadaci u radu sa decom ovog uzrasta biće: praćenje i posmatranje dečjeg napredovanja u učenju i razvoju, podsticanje razvoja govora i podsticanje razvoja samopoštovanja kod dece, unapređivanje saradnje sa porodicom sa akcentom na uključivanje roditelja u planiranje i realizaciju zajedničkih aktivnosti sa decom i vaspitačima. U realizaciji tema negovaće se istraživački i kreatorski pristup praksi. 

Dodatni programi

U skladu sa potrebama i interesovanjima dece i roditelja, u vrtiću se realizuju različiti dodatni programi. Izborom ovih programa nastojimo da nadogradimo kvalitet redovnog vaspitno obrazovnog rada:

Školica engleskog jezika zasniva se na velikom broju sadržaja i aktivnosti primerenih predškolskom uzrastu. Kroz igru, pesmu, zabavu, crtanje i glumu deca usvajaju osnovna znanja engleskog jezika, prvenstveno razvijajući sposobnost govora i slušanja;

Vežbaonica“ ostvaruje osnovne ciljeve fizičkog vaspitanja kroz razvijanje motorike.Navedeni ciljevi ostvaruju se kroz elementarne igre, ritmičko-muzičke aktivnosti, igre za razvoj fine motorike, staze prepreka, mini sportske igre i igre za orjentaciju u prostoru.

„Slikarska radionica“ je zamišljena kao skup različitih aktivnosti koji pomažu celokupnom razvoju detetovih kreativnih potencijala. Deca se osposobljavaju da se samostalno i slobodno likovno izražavaju, eksperimentišu različitim slikarskim materijalima i tehnikama, upoznaju svoj unutrašnji svet i prošuju svoja znanja o svetu koji ih okružuje.

Logopedski program „Govorna radionica orjentisan je na podsticanje govornog razvoja i prevenciju ukorenjivanja govorno-jezičkih poremećaja. Logopedska stimulacija integrisana je u igrovni kontekst. Program podrazumeva i elemente tretmana ispoljenih govorno-jezičkih poremećaja kroz korekciju nepravilnog izgovora glasova i stimulisanje psihomotornog i kognitivnog razvoja.

Režim dana

Radno vreme vrtića je od 07:00 -18:00 h.

Roditelji se prilikom upisa odlučuju za celodnevni ili poludnevni.

boravak deteta u vrtiću. Vreme dolaska deteta u vrtić je fleksibilno.

7:30h-9:00

Doručak,okupljanje dece uz izbor igračaka po vlastitom izboru

9:00-11h

 

Planirane aktivnosti po centrima interesovanja (školica engleskog jezika Trotalenguas dva puta nedeljno i svakodnevno učenje engleskog kroz igru, časovi baleta ponedeljkom i sredom), taekwondo (utorkom i četvrtkom)

11h-11:30

Pripreme za voćnu užinu,užina

11:30-12:30

Kombinovane sportske aktivnosti i boravak dece na svežem vazduhu

12:30-13:30

Pripreme za ručak i ručak

13:30-15:30

Mirne aktivnosti i spavanje za decu mlađeg uzrasta

15:30-16h

Popodnevna užina

16h-18:00h

Kreativne radionice vrtića (dramska,likovna,istraživačka…),odlazak dece kućama.

Upis je u toku

Upis u vrtić traje tokom cele godine.Prilikom upisa roditelji popunjavaju prijavni list deteta u kojem se nalaze osnovne informacije o detetu i porodici.

Takođe je pri upisu neophodno priložiti lekarsko uverenje da je dete zdravo za boravak u kolektivu.Uz uverenje potrebno je priložiti i vakcinalni list i rezultate brisa grla i nosa koji nisu stariji od 5 dana.

Uslovi plaćanja:

Ugovorom zaključenim između roditelja(staratelja) i vrtića regulisana je nadoknada ,način i rokovi plaćanja,kao i uzajamne obaveze.

Cena celodnevnog boravka na mesečnom nivou iznosi 250€ (8:00h-18:00h)

a poludnevnog boravka 180€ (8:00h-13:00h).Ucenu su uračunati svi obroci,školica engleskog jezika, pregledi pedijatra i logopeda,stručni nadzor psihologa.

U cenu nisu uključeni izleti i časovi baleta.

Stručni kadar

Stručni kadar vrtića čine:

- osnivač vrtića – Danijela Brozović;
- vaspitači – Milica Rilak, Maja Popović, Aleksandra Ljubisavljević
- medicinska sestre vaspitači Sandra Bes, Milena Jovanović, Dragana Jotić
- pedagog Kristina Tošić;
- profesor baleta – Olivera stanojević-Mitrović,baletski studio "Adagaio";
- taekwondo klub "Galeb" Uroš i Stevan
- specijalisti pedijatrije “Dr Žutić”.
 

Kutak za roditelje

Jedan od prioritetnih zadataka u našem radu je unapređivanje saradnje sa porodicom i njeno aktivno uključivanje u život i vrtića.

Aktuelni su sledeći oblici saradnje:

-          individualni razgovorisvakodnevna razmena informacija između vaspitača i roditelja;
-         savetovalište za roditeljezainteresovani roditelji mogu potražiti savet  u vezi odrastanja i vaspitanja deteta od psihologa vrtića;
-          panoi za roditeljeaktuelna dešavanja u vrtiću u svim segmentima njegovog rada;
-          roditeljski sastanciopšti(prezentacija vaspitno-obrazovnog rada sa decom) i tematski (aktuelna deševanja u vrtiću);
-          dan otvorenih vrata vrtićajednom mesečno upoznavanje roditelja sa napredovanjem deteta i prikaz dečjeg portfolia;
-          uključivanje roditelja u proces adaptacijeu toku prve nedelje adaptacije deteta roditeljima je dozvoljeno da zajedno sa svojim detetom borave u vrtiću.
-         priredbe i izložbe dečjeg stvaralaštva.

Kontakt

Adresa vrtića: Antifašističke borbe 23v,Novi Beograd
Tel: 011/311-72-07 ; 011/3132-765
e-mail: vrticnasadrugakucica@gmail.com

Foto

PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA NAŠA DRUGA KUĆICA Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd
PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA NAŠA DRUGA KUĆICA Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd
PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA NAŠA DRUGA KUĆICA Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd