PRIVATNA PREDSKOLSKA USTANOVA SADKO

Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd

Adresa: Inženjera Atanackovića 12, Zemun
Beograd Telefon: 011/3076-016, 064/201-4574
E-mail: sadkozemun2016@gmail.com
Sajt: www.sadko.rs

4.5/ 5stars

Privatna predškolska ustanova „Sadko“

Inženjera  Atanackovića 12

11080 Zemun

O nama

Predškolska ustanova  „Sadko“ smeštena je u  veoma mirnom kraju Zemuna, u privatnoj kući okruženoj zelenilom,  sa prostranim  dvorištem koje je ograđeno i  sa suprotne strane ulice, tako da je bezbednost dece na visokom nivou. PPU „Sadko“ osnovao je tim sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i po jedinstvenom planu i programu, koje je odobreno od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U skladu sa tim otišlo se i korak dalje, i ova Ustanova radi i na daljem usavršavanju i dodatnim programima za decu, koja će uneti  nove mogućnosti za dalje napredovanje u obrazovanju Vaše dece.

PPU „Sadko“ je počela sa radom 09.08.2016.godine, kada je dobila licencu za rad od strane Ministarstva  prosvete i ušla u program subvencioniranja.

Program nastave se odvija na srpskom jeziku, ali je uvedena i mogućnost da se roditelji izjasne da njihovo dete nastavni program prati i na ruskom jeziku. U okviru programa pored obaveznog muzičkog i fizičkog obrazovanja, uvedene su i dodatne sekcije:  glume, plesa, grnčarstva, slikanja i učenja stranog jezika. U Ustanovi postoji i stručni logoped, sa kojim roditelji mogu da se konsultuju i zatraže stručne mišljenje o radu i napredovanju njihove dece.

Poseban akcenat je usmeren na zdravlje dece, tako da je Ustanova angažovala i medicinskog radnika, koji pored toga što brine o zdravlju Vaše dece, vrši  kontrolu higijenskih uslova prostorija u kojima borave deca, i kontrolu hrane koja se doprema u Ustanovu. Prilikom upisa dece, roditelji mogu obaviti razgovor i sa njim i ukazati mu na eventualne osobenosti ili naznake o zdravlju njihove dece.

Ishrana je preko keteringa i sastoji se od doručka, dve užine (pre i posle spavanja) i ručka. Hrana se priprema na bazi tehnološke karte Ministarstva zdravlja  Rusije i prilagođena je nutricionističkim potrebama dece. Jelovnik se sastavlja za nedelju dana i istaknut je na vidnom mestu, tako da roditelji mogu biti upoznati sa njim.

PPU „Sadko“ upisuje decu uzrasta od 3-7 godina.

Rad sa decom se odvija po grupama, maksimum 10 dece, po planu i programu Ustanove koji vode vaspitači sa dugogodišnjim radom u obrazovanju i vaspitanju dece. Vodi se računa o posebnim sklonostima kod dece, i predlaže roditeljima da decu usmere na dodatne sekcije u okviru Ustanove. Posebna pažnja je na kreativnosti i razvijanju mašte kod dece, a sve u cilju što boljeg napredovanja u njihovom obrazovanju.

Cena boravka dece u Ustanovi

Za poludnevni boravak  200eur  (od 7,30-13,30h) i
Za celodnevni boravak  300eur (od 7,30-17,30h)

Kontakt

Sekretar: Vesna Kokoruš
Tel.: 064/201-45-74
E-mail adresa: sadkozemun2016@gmail.com

Dodatne usluge

U PPU “Sadko” postoji I mogućnost boravka dece u večernjim satima (od 17h-21h).  Rad sa njima obavlja vaspitač, i usluga je omogućena roditeljima čije dete već boravi u poludnevnom ili celodnevnom boravku.

Takođe, uvodi se i mogućnost noćnog boravka dece (od 22h-8,30h) u koju je uračunat i doručak.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati sekretara, ili putem  e-maila.