Najmanji beogradski most, Savski most se koristi za putni saobraćaj a preko njega prolaze i tramvaji.

Foto: Pavle Kaplanec

Sagrađen je tokom okupacije 1942. godine jer je Most kralja Aleksandra – tada jedini koji je vodio preko Save – bio porušen. Tramvajske šine su postavljene na njega 1984. godine kao deo izgradnje tramvajske pruge do Bloka 45 na Novom Beogradu.

Most je redovno obnavljan i do sada je imao nekoliko rekonstrukcija od kojih je poslednja započeta 2007. godine.

Saobraćaj je delimično ponovo uspostavljen 2008. mada konstrukcija nije bila dovršena i od onda se odvijala naporedo sa saobraćajem.

Procenjuje se da će posle završetka konstrukcije kapacitet mosta biti udvostručen na oko 30000 vozila. 

Foto: Petar Minić