(Kalemegdan)

Grobnica podignuta 1948. godine se nalazi u produžetku velikog savskog šetališta, ispod bedema Beogradske tvrđave. Do dana u njoj su sahranjeni:

* Ivan Milutinović (1901 – 1944), član Politbiroa CK KPJ, član VŠ NOV i POJ, general-poručnik NOVJ i narodni heroj

* Đuro Đaković (1886 – 1929), sindikalni radnik i organizacioni sekretar CK KPJ

* Ivo Lola Ribar (1916 – 1943) sekretar CK SKOJ-a, predsednik USAOJ-a, član VŠ NOV i POJ i narodni heroj

* Moša Pijade (1890 – 1957) društveno-politički radnik i narodni heroj

Foto: Pavle Kaplanec

Posmrtni ostaci Ive Lole Ribara i Ivana Milutinovića preneseni su ovde 27.marta 1948. godine. Posmrtni ostaci Đura Jakovića su premešteni 25. aprila 1949., na dvadesetogodišnjicu njegove smrti. Moša Pijade sahranjen je tu u martu 1957. godine.

Na zidu sa natpisom “Smrt fašizmu – sloboda narodu” nalaze se biste svakog od sahranjenih. Poprsja Ive Lole Ribara, Ivana Milutinovića i Đura Đakovića izradio je akademski slikar i vajar Stevan Bodnarov 1949. godine, a bistu Moše Pijade akademski vajar Slavoljub Stanković 1959. godine.

Odlukom Skupštine grada Beograda 1983. godine, grobnica je zaštićena kao spomenik kulture.

Foto: Milena Arsenić