(Terazije 26)

Ovo zdanje sazidano je 1899. po projektu arhitekte Milana Antonovića. Dvospratna kuća sa lokalima u prizemlju i poslovnim prostorima na spratu je izgrađena za potrebe osiguravajućeg društva “Anker” i danas je jedan od značajnijih primera akademske arhitekture 19. veka i predstavlja arhitektu Milana Antonovića kao poznavalaca akademizma. Osobito je značajan njen položaj jer zajedno sa palatom “Atina”, hotelom “Moskva”, kućom Alekse Krsmanovića i Smederevskom bnkom čini deo gradskog ambijenta Terazija koji se formirao krajem 19. i početkom 20. veka.

Foto: 011info