(Knez Mihailova 35)

Palata je izgrađena 1924. godine po projektima arhitekata Dragutina Đorđevića i Andre Stevanovića i predstavlja monumentalnu arhitekturu Beograda sa početka veka. Stil izgradnje je eklektičan sa elementima neobaroka i secesije. Zgrada se prostire ne velikoj osnovi sa fasadama na tri ulice i u četiri nivoa. Glavna fasada je naglašena centralnim motivom, širokim rizalitom i završena kupolom. SANU je osnovana 1. novembra 1886. godine na tradicijama Društva srpske slovesnosti i Srpsko učenog društva, prvo kao KSA, pa SKA a posle Drugog svetskog rata napokon SANU. Danas je ovo naša najviša društvena i naučna institucija koja je dala veliki doprinos unapređenju naučne misli, ne samo na našim prostorima već i na teritoriji bivše Jugoslavije i šire.

Foto: 011info