(Dragoslava Jovanovića 2)

U periodu od 1881. do 1884. ova zgrada na uglu ulica Kralja Milana i Dragoslava Jovanovića sa izlazom na Trg Nikole Pašića, bila je rezidencija kralja Aleksandra I. Danas ima funkciju sedišta Skupštine grada Beograda.

Zdanje je projektovao Aleksandar Bugarski i u svom prvobitnom obliku imalo je dve velike kupole sa pozlaćenim krunama. Zbog teških oštećenja koje je pretrpela za vreme oba Svetska rata, danas izgleda delimično različito. Pojedini delovi kao na primer Dvorska kapela su potpuno srušeni a drugi poput velikog stepeniša i Prestone dvorane su sasvim izmenjeni. Takođe petokraka zvezda koja je ukrašavala glavni toranj u socijalističkom periodu je zamenjena darom beogradskih zlatara, pozlaćenim dvoglavim orlom, za vreme demonstracija 1996-7.

Pored svoje glavne funkcije kao zvanična kraljevska rezidencija, palata je imala i druge namene. Godina 1919. i 1920.tu je zasedala Skupština Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a služila je i za priređivanje zvanišnih prijema i državnih funkcija.

Foto: Pavle Kaplanec