(Hilandarska 2)

Zgrada je sagrađena sa ciljem da se na jednom mestu ujedine sve osnovane zanatske ustanove, kao što je bio slučaj i sa drugim društvenim domovima. 1914. godine je grupa zanatskih fondova sakupila sredstva i izgradnja je započeta po projektu Danila Vladiavljevića.

Radovi su prekidani zbog rata i nepovoljnih uslova ali izgradnja je nastavljena 1931. godine kada je projekat preuzeo arhitekta Bogdan Nestorović, naš poznati poklonik modernističke bezornamentalne arhitekture.

Foto: Milena Arsenić

Objekad ima strukturu ugaone građevine sa dva bočna krila duž Svetogorske i Hilandarske ulice.

Iznad glavnog ulaza postavljena je skulpura „Kovač“, delo kamenoresca N. Lukačeka a sama zgrada završena je 1933. godine. U njoj su se pored prostorija za razna zanatska udruženja nalazili i hotel i bioskopska sala a, od 1947. i Radio Beograd.

Foto: Milena Arsenić