(Hilandarska 2)

Zgrada je sagrađena sa ciljem da se na jednom mestu ujedine sve osnovane zanatske ustanove, kao što je bio slučaj i sa drugim društvenim domovima. 1914. godine je grupa zanatskih fondova sakupila sredstva i izgradnja je započeta po projektu Danila Vladiavljevića.

Radovi su prekidani zbog rata i nepovoljnih uslova ali izgradnja je nastavljena 1931. godine kada je projekat preuzeo arhitekta Bogdan Nestorović, naš poznati poklonik modernističke bezornamentalne arhitekture.

Objekad ima strukturu ugaone građevine sa dva bočna krila duž Svetogorske i Hilandarske ulice.

Iznad glavnog ulaza postavljena je skulpura „Kovač“, delo kamenoresca N. Lukačeka a sama zgrada završena je 1933. godine. U njoj su se pored prostorija za razna zanatska udruženja nalazili i hotel i bioskopska sala a, od 1947. i Radio Beograd.