Kuća porodice Markovićje zavedena kao spomenik kulture i smeštena na uglu ulica Gospodska 14 i Magistratskog trga 11. Zdanje je sazidao grčki trgovac Dima u 18. veku, sa rekonstrukcijom koja je usledila 1801. godine. Kuću je od njega kupio čuveni trgovac Miloš Urošević, a od njegovih naslednika je 1870 godine kupuje gradonačelnik Zemuna, Stevan Marković. Pretrpela je velika razaranja za vreme Drugog svetskog rata, uglavnom od bombardovanja, koje je narušilo njenu prvobitnu, zatvorenu kompoziciju. I danas se nalazi u vlasništvu porodice Marković. Sprat i dvorišni deo zgrade se koriste za stanovanje a u poslovnom prostoru koji se nalazi u prizemlju zgrade smešteni su osiguravajući zavod, kafana, i tri manje prodavnice. Fasada i krov su rekonstruisani 2010. godine tako da je zaustavljeno dalje propadanje.

Foto: 011info

Zdanje ima pravougaono dvorište i krase ga sve karakteristike bogatih građanskih kuća iz starog jezgra Zemuna između 18. i 19. veka. Dvotraktnog je tipa, sa podrumom, prizemljem i spratom. Zidana je opekom sa krečnim malterom. Oblikovana je u duhu baroka sa elementima ampira. Oblikovanje zgrade je postignuto raščlanivanjem fasade plitkom dekorativnom plastikom izvedenom u malteru. Zidna platna podeljena su soklom, horizontalnim vencem koji markira međuspratnu konstrukciju i krovnim vencem klasične profilacije. U vertikalnom smislu, zidno platno razvedeno je pilastrima. U dvorištu fasada je razvedena kolonadom u prizemlju, koja nosi zatvoreni hodnik sprata.

Foto: 011info