Kuća u Ul. Glavnoj 7 zavedena kao spomenik kulture, poznatija u Zemunu kao Zgrada štamparije Karamata. Smeštena je u Zemunu, u ulici Glavna br. 7.

Kuća je izgrađena sa prvobitnom poslovno-stambenom namenom na uglu Štrosmajerove i Glavne ulice, gde je poslovni prostor bio u prizemlju a stambeni na spratu. Važi za jednu od najstarijih očuvanih kuća Zemunske glavne trgovačke ulice, izgrađena na prelazu iz 18. u 19. vek. Stil izgradnje je barokni, sa elementima klasicizma, dok prostornu kompoziciju odlikuje jednostavnost sa istaknutim strmim krovom. Građena je opekom u blatu sa delimično svodnim a delimično arhitravnim konstrukcijama. Pored arhitektonskih, zgrada ima i ambijentalnu vrednost kao ugaoni objekat koji fiksira deo regulaciju ulične mreže iz 18. veka.

Kuća je pripadala čuvenoj porodici Stefanović-Vilovski. U njoj je krajem 19. veka bila smeštena štamparija Jove Karamate u kojoj su se štampala značajna književna dela nacionalne kulture. Jedno vreme bio je tu hotel „Evropa“. Posle toga zgrada je menjala namenu, sada se u njoj nalazi banka, u prizemlju su šalteri a na spratu i mansardi kancelarije. U lokalu sa desne strane centralnog ulaza nalazi se knjižara.

Foto: 011info