Srpska škola u Gornjoj varoši u Zemunu je zavedena kao spomenik kulture i smeštena u ulici Svetotrojčina 4. Škola je osnovana u sastavu Crkve Svete Trojice 1872. godine, sa dograđivanjem 1912. po planu Milana J. Jeremića i Jozefa Marksa. Partrena zgrada iz 1872. koristi se i danas kao Osnovna škola za odrasle.

Foto: 011info

Zgrada Srpske škole u Gornjoj varoši u Zemunu je parterni objekat izrazito izdužene pravougaone osnove, okrenut dužom stranom ka ulici. Fasada je oblikovana u duhu neoklasicizma s elementima secesije. Karakteriše je ujednačen ritam prozorskih otvora oko kojih je plitka plastična dekoracija. Škola je sazidana od dvrdog materijala (opeke) sa krečnim malterom. Škola se nalazi u neposrednoj blizini porte Svetotrojičine crkve, čiji je sastavni deo. Kuća svedoči o razvoju školstva u Zemunu.

Foto: 011info