Zatvori

Znamenitosti Zvezdara

Istočna kapija Beograda

Ovo nezvanično ime nose tri solitera u Zvezdari. Zvanični naziv za tri zgrade je „Rudo“ po Bosanskom gradu, i to ime dao im je beogradski arhitekta Dragoljub Mićović koji je vršio stručni nadzor njiho...
Detaljnije ›

Zvezdara šuma

Park-šuma Zvezdara zavedena je kao spomenik prirode i smeštena u istoimenoj Beogradskoj opštini. Predstavlja veoma bitan deo ekosistema grada i takođe je jedno od omiljenih izletišta za Beograđane u c...
Detaljnije ›