Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
GOVORNO-JEZIČKI EDUKATIVNI CENTAR ML

GOVORNO-JEZIČKI EDUKATIVNI CENTAR ML

Defektologija, logopedija Beograd

Korisne informacije


Govorno - jezički edukativni centar "ML"

- Logopedski kabinet
- Psihološko savetovalište
- Savetovalište za decu i odrasle

Logopedski kabinet "Moj logoped" je privatno logopedsko savetovalište koje se nalazi na Banovom brdu u Požeskoj ulici broj 20, čija je lokacija pristupačna za dolazak iz svih delova grada.

Pružamo usluge: prevencije, dijagnostike, stimulacije i tretmana svih ranih razvojnih poremećaja kao i poremećaja kod odraslih.

Naš kabinet je prilagođen radu sa najmlađima ( decom od 2 godine, predškolskog i školskog uzrasta) kao i tretmanima sa odraslima.

Opremljeni smo najsavremenijim raznovrsnim edukativnim materijalom koji nam služi kao potpora u radu sa decom.

Sam enterijer ordinacije je osim osećaja ugodnosti i prijatnosti, pažljivo i stručno osmišljen, obogaćen brojnim sadržajima zanimljivim detetu s ciljem da bude podsticajan i stimulativan za razvoj vašeg deteta.

Našu ekipu čini tim logopeda, psihologa i stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom, izuzetnim preporukama kako struke, tako i samih roditelja.

Naš tim Vam pruža sledeće usluge:

- Dijagnostika i tretman poremećaja izgovora glasova (dislalija)
- Fluentnosti govora(mucanje)
- Razvojnih jezičkih smetnji
- Poremećaj čitanja (disleksija)
- Pisanja (disgrafija)
- Računanja(diskalkulija)
- Pažnje, koncentracije i hiperaktivno ponašanje
- Reedukacija psihomotorike i relaksacija
- Preventivni razvojni program za predškolce (priprema za školu)
- Savetodavni rad sa roditeljima
- Psihološko savetodavni rad sa decom i odraslima

Zabrinuti ste kako teče govorni razvoj Vašeg deteta i želite savet kako da ga pravilno podstičete.

Reagujte pravovremeno i donesite značajnu odluku za Vašeg mališana.

Naš tim je tu da uoči odstupanja i osmisli program rada prilagođen potrebama Vašeg deteta.


Adresa: Požeška 20/10, Banovo brdo
Telefon: 063 17 31 451, 063 53 81 07
E-mail: mojlogopedbg@gmail.com, mojlogoped@mojlogoped.rs
Sajt: www.mojlogoped.rs

Foto

GOVORNO-JEZIČKI EDUKATIVNI CENTAR ML Defektologija, logopedija Beograd