Zatvori
LOGOPEDSKI CENTAR MOJA PRVA REČ Defektologija, logopedija Beograd translate.Član 5 godina

LOGOPEDSKI CENTAR MOJA PRVA REČ

Defektologija, logopedija Beograd
Akcija
Pohvalite Bio / Bila sam ovde Ocenite nas Prijavite grešku! Pošaljite poruku

Radno vreme

Ponedeljak 09:00 - 19:00
Utorak 09:00 - 19:00
Sreda 09:00 - 19:00
Četvrtak 09:00 - 19:00
Petak 09:00 - 19:00
Subota 08:00 - 13:00
Nedelja Ne radimo

Dodatne Lokacije

Novootvoreni centar je plod dugogodišnjeg iskustva u radu sa decom najrazličitijih poremećaja verbalne komunikacije.

Dodatno obrazovanje kroz mnoštvo stručnih edukacija iz oblasti razvojne patologije verbalne komunikacije, oštećenja sluha i kohlearni implant, disleksije, disgrafije, mucanja, autizma i druge pervazivne, gnosogene i psihogene patologije, verbalne komunikacije će doprineti kompletnom sagledavanju određenog poremećaja.

Veliku pažnju poklanjamo prevenciji govorno jezičkih poremećaja.

Tako da u našem centru pružamo savetovanje za trudnice i porodilje, kao i jezičke radionice za svu decu zavisno od uzrasta. Kroz ovaj rad mi unapređujemo govorno jezički razvoj naš dece sa pozitivnim uticajem na kognitivni,emocionalni i socijalnirazvoj licnosti.
Cilj nam je rana dijagnostika poremećaja koju postižemo kroz sistematske preglede logopeda sa dve,četiri i šest godina života.
U nasem centru dobijate strucnu i preciznu dijagnostiku govorno jezičkih poremećaja upotrebom standardizovanih testova i protokola.
Temeljno pristupamo izradi plana rehabilitacije.

A sam tretman je zasnovan na principima postupnosti i prilagođenosti svakom detetu zavisno od njegovih sposobnosti, interesovanja i mogućnosti. Koristimo savremenu logopedsku opremu za digitalno procesiranje zvuka (Beringer set) u cilju što boljeg i bržeg oporavka jezičkih funkcija. Takođe smo zadržali i sve proverene metode rada u logopediji uz upotrebu adekvatnog didaktičkog materijala.
Naš rad je sveobuhvatan tako da pored direktnog tretmana određene funkcije uključujemo i stimulaciju motorike, pažnje i socijalnih vešina potrebnih za uspešno funkcionisanje u savremenom društvu.

U centru se bavimo:

- prevencija govorno-jezičkih poremećaja;
- rana stimulacija govorno-jezičkog razvoja;
- procena jezičkog razvoja dece;
- dijagnostika govorno-jezičkih poremećaja;
- individualne logopedske tretmane za:
1. Usporen govorno-jezički razvoj;
2. Nepravilan izgovor glasova;
3. Poremećaje čitanja i pisanja;
4. Mucanje;
5. Poremećaje pažnje i hiperaktivnost;
6. I druge poremećaje verbalne komunikacije.
- grupno-jezičke radionice (3 - 6 dece), i to:
1. Stimulacija govorno-jezičkog razvoja dece;
2. Priprema za školu (pretpisačke i predčitačke sposobnosti).

Telefon za zakazivanje 063/185-50-45.

Foto