Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
AGENCIJA MCS

AGENCIJA MCS

Knjigovodstvene agencije Beograd

Radno vreme

Ponedeljak 08:00 - 17:00
Utorak 08:00 - 17:00
Sreda 08:00 - 17:00
Četvrtak 08:00 - 17:00
Petak 08:00 - 17:00
Subota 08:00 - 17:00
Nedelja ne radimo

GSP

  • Autobus: 71, 18, 601, 88

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

Konsultantske usluge u javnim nabavkama za ponuđače na tenderima

Ako ste ponuđač u postupku javnih nabavki možemo Vas voditi kroz sve etape postupka. Pomoći ćemo Vam da izbegnete situaciju isključenja iz tenderskog postupka zbog formalnih grešaka, čime ćemo Vam omogućiti da se fokusirate na tehničke i komercijalne aspekte vaše ponude.

Za više informacija posetite našu stranicu
http://www.mcs-beograd.com/sr/usluge-knjigovodstvene-agencije/konsultantske-usluge-u-javnim-nabavkama-za-ponu%C4%91a%C4%8De-na-tenderima.html

 

Management Consulting Strategies d.o.o.
je moderna i dinamična konsalting kompanija čiji tim finansijskih profesionalaca stoji Vama na raspolaganju da bi rešio sve vaše dileme vezane za finansijsko poslovanje i na najbolji mogući način pružio administrativnu podršku Vašem poslovanju.

Profesionalni tim Management Consulting Strategies d.o.o.pruža
   * usluge registracije i osnivanja preduzeća, registracija predstavništava stranih pravnih lica,
   * usluge virtuelne kancelarije i mogućnost ustupanja naše adrese za sedište Vaše novootvorenog preduzeća,
   * kompletne   knjigovodstvene usluge i računovodstvo,
   * finansijski konsalting, i poresko savetovanje,
   * izrada biznis plana i usluge interne revizije velikim, srednjim i malim preduzećima i preduzetnicima.

Efikasno, precizno i profesionalno obavljanje naših usluga prilagođavamo specifičnosti svakog pojedinačnog klijenta.

usluge registracije i osnivanja preduzeća podrazumeva sledeće aktivnosti:

1. Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka:
 * Izbor pravne forme kroz  odgovore na pitanje da li je u konketnom slučaju povoljnije osnovati radnju ili preduzeće;
 * Definisanje pretežne delatnosti, a kod preduzeća i svih ostalih delatnosti;
 * Izbor imena (naziva) Vaše firme i provera raspoloživosti izabranog imena (naziva);
 * Informacije o fiksnim troškovima poslovanja: porezi na dohodak ili dobit, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za  zaposlene radnike, takse za isticanje firme i slično;
 * Registracija u sistem  PDV-a: uslovi obaveznog i prednosti dobrovoljnog ulaska u sistem PDV-a, izbor strategije;
 * Obaveza posedovanja fiskalne kase;
 * Zapošljavanje: vrste radnih angažovanja putem ugovora o radu i drugih ugovora, obaveze poslodavaca;
 * Odgovori na druga pitanja vezana za buduće poslovanje.

2. Izrada Osnivačkih akta za preduzeća  i overa u sudu;
 * Odluka/Ugovor o osnivanju preduzeća (Osnivački akti)
 * OP obrazac
3. Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre - PIB;
4. Izrada pečata;
5. Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci i uplata osnivačkog uloga;
6. Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave;
7. Prijava zaposlenih kod PIO fonda i republičkih fondova za socijalno i zdravstveno osiguranje.

usluge virtuelne kancelarije i mogućnost ustupanja naše adrese za sedište Vaše novootvorenog preduzeća:

Management Consulting Strategies doo Vam omogućava i nudi da iznajmite naše virtuelne kancelarije kako biste se predstavili u boljem svetlu, imali pristup privatnim kancelarijama, i smanjili troškove.
Ovo je odlična alternatva za postavljanje kompletno opremljene kancelarije i smanjivanje Vaših početnih troškova u vezi poslovnog prostora i sedišta firme, a pored toga usluga virtuelne kancelarije u okviru naše kompanije Vam omogućava i Registraciju sedišta firme na našoj adresi u Beogradu.

Ova vrsta usluge je namenjena fizičkim i pravnim licima koja žele da kreiraju prestižno prisustvo na tržištu Srbije. Ovo rešenje je idealno za početke na novom tržištu, mali biznis ili biznis koji se radi od kuće, kao i za one koji žele da se prošire na nova tržišta bez dodatnog rizika.

Računovodstvene usluge: Mi posedujemo znanje iz domena lokalne i međunarodne računovodstvene prakse. Nudimo vam kompletan spektar profesionalnih  računovodstvenih usluga, finansijskog izveštavanja, usluga obračuna zarada zaposlenih i usluga komunikacije sa poreskim organima i usaglašavanja redovnih obaveza poreskih obveznika sa Zakonom.
 * lična primanja zaposlenih
 * proizvodnja
 * obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
 * završni obračun
 * preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva
 * zastupanje korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
 * drugi finansijski poslovi-obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.
 * vođenje glavne knjige
 * vođenje analitičkih knjiga:
 * kupci, dobavljači,
 * osnovna sredstva
 * roba, materijal, gotovi proizvodi

Vođenje knjiga u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja, vođenje glavne knjige, vođenje analitičkih knjiga (kupci i dobavljači, osnovna sredstva, roba, materijal i gotovi proizvodi),  sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja, obračun zarada i vođenje evidencije zaposlenih, izrada specijalnih bilansa (likvidacioni , sanacioni, konsolidovani, deobni, bilansi fuzije itd.), računovodstveni konsalting (tumačenje pojedinih MSFI), izrada napomena uz finansijske izveštaje, sastavljanje pravilnika o računovodstvenim politikama u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja, organizacija računovodstva (ustrojavanje i unapređenje računovodstvene funkcije, tokova dokumentacije i sistema internih računovodstvenih kontrola).

Poreski konsalting: sastavljanje poreskih izveštaja i bilansa za pravna i fizička lica, poreski review, priprema i predaja poreskih prijava i obrazaca za pravna i fizička lica, poreski saveti i mišljenja pri utvrđivanju poreza i poreskoj optimalizaciji, poresko zastupanje pred nadležnim državnim organima, poreski konsalting u cilju smanjenja poreskih obaveza u granicama zakona, poresko planiranje, podrška u sudskim sporovima, izbegavanje internog i međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Foto

AGENCIJA MCS Knjigovodstvene agencije Beograd
AGENCIJA MCS Knjigovodstvene agencije Beograd
AGENCIJA MCS Knjigovodstvene agencije Beograd
AGENCIJA MCS Knjigovodstvene agencije Beograd
AGENCIJA MCS Knjigovodstvene agencije Beograd
AGENCIJA MCS Knjigovodstvene agencije Beograd
AGENCIJA MCS Knjigovodstvene agencije Beograd
AGENCIJA MCS Knjigovodstvene agencije Beograd
AGENCIJA MCS Knjigovodstvene agencije Beograd