MIKOLU - PREDŠKOLSKA USTANOVA

Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd

Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 120a, Novi Beograd
Beograd Telefon: 011/3111-311, 063/231-692
E-mail: office@mikolu.rs
Sajt: www.mikolu.rs

4.5/ 5stars

Vrtić, predškolska Ustanova MIKOLU  nalazi se u Bulevaru Milutina Milankovića 120a, raspolaže prostornim  kapacitetom od 270 m2  koji je zuzetno svetao i prijatan za boravak dece.  

Rad je organizovan u obliku celodnevnog i poludnevnog  boravka i odvija se u malim grupama uzrasta od 2 do 7 godine.

Vrtić je opremljen po važećim standardima, nameštajem, didaktičkim i potrošnim materijalima, literaturom za decu i stručnim materijalima.

SPECIFIČNOSTI USTANOVE

Polazimo od potreba porodice i razvojnih potreba dece. Nastojimo da podržimo porodicu u ostvarivanju roditeljskih funkcija i pružanju optimalnih uslova za pravilan psihofizički razvoj dece.

Vaspitne grupe su formirane po principu mešovitih uzrasta, što deci omogućava svakodnevne  prilike da ostvaruju bogatiju komunikaciju sa decom starijeg i mlađeg uzrasta.

Nastojimo da detetu omogućimo da dođe do znanja kroz sopstveno iskustvo i istraživanje.

Naša osnovna specifičnost je radioničarski koncept rada, što znači da dnevne aktivnosti realizujemo na svakodnevnim potrebama dece: mesimo prave kolače, pravimo upotrebne i ukrasne predmete od gline, pravimo zimnicu, sadimo cveće, spremamo prostor u kome boravimo, sečemo, lepimo, pravimo kolaže za opremanje prostora. Trudimo se da sve aktivnosti koje je moguće sprovesti u jednostavnom obliku i prilagođene svakodnevnom životu realizujemo u vrtiću kroz radionice.

Nema gledanja TV-a, muzika je prilagođena uzrastu dece, isključivo dečija i klasična.  

NAŠE SNAGE

· Optimalan broj decu u grupi
· Radu u grupama mešovitog uzrasta
· Ponuda različitih programa i aktivnosti
· Podrška detetu i njegovim potencijalima
· Otvorenost i spremnost za dalje razvijanje partnerstva sa porodicom i lokalnom zajednicom, timski rad i otvorenosti za permanentno učenje i stručno usavršavanje 

OSNOVNE RADIONICE

MATEMATIČKE MOZGALICE

Ovaj program uvodi dete u otkrivanje čudesnog sveta matematike koja je svuda oko nas. Pomaže detetu da kroz sopstveno iskustvo sa manipulativnim materijalima za klasifikaciju, serijaciju i logičke aktivnosti i igre, razvija kognitivne sposobnosti.

Neki od važnih ciljeva ovog programa su:

Podsticanje interesovanja kod dece za uočavanje i rešavanje problema
Ohrabrivanje deteta da koristi različite strategije u rešavanju problema
Razvijanje kreativnosti u mišljenju
Korišćenje matematike u situacijama iz prakticnog života
Izgrađivanje pojma broja i formiranje pojma skupa
Razvijanje početnih saznanja o geometrijskim figurama u ravni – krug, kvadrat, trougao i pravougaonik
Prevođenje sa predmetnog na slikovno predstavljanje – kocka, kvadar, lopta

LIKOVNE RADIONICE

Program likovnih radionica čini sistem grafičko-likovnih i istraživačkih aktivnosti koje bogate senzorno/perceptivna iskustva, doprinose emocionalnoj stabilnosti dece, razvoju fine motorike ruku i koordinacije oko-ruka. Deca će imati priliku da se upoznaju sa raznovrsnim likovnim materijalima, sredstvima i tehnikama i otkriju različite mogućnosti likovnog izražavanja u okviru malih projekata izrade scenografije, kostima i lutaka za dramske prikaze i predstave. Produkti i likovni radovi na različitim podlogama odlagaće se u dečji portfolio koji će deca poneti iz vrtića nakon završenog programa.

MUZIČKE RADIONICE

- Razvijanje muzičkih sposobnosti je osnovni cilj ovog programa. Sadržaj programa čine sistemi muzičkih igara i aktivnosti.
- Specifični ciljevi ovog programa su sledeći:
- Razvijanje muzičke kulture kroz slušanje pažljivo odabranih muzičkih sadržaja,
- Upoznavanje sa tradicionalnom muzičkom baštinom, različitim žanrovima i stilovima
- Učenje jednostavnih muzičkih oblika
- Korišćenje sopstvenog glasa i eksperimentisanje glasom
- Upoznavanje odabranih muzičkih instrumenata
- Ovladavanje tehnikom sviranja na dečjim instrumentima
- Istraživanje zvuka, proizvođenje zvuka uz pomoć različitih predmeta i njihovo razlikovanje po boji, jačini, visini
- Upoznavanje muzičkih igara, plesnih koraka i jednostavnih koreografija
- Razvijanje muzičkog stvaralaštva

MOTORIČKE RADIONICE

Osnovni ciljevi koji se ostvaruju ovim programom su sledeći:

- Podizanje bio-motoričkih sposobnosti
- Razvijanje motorike
- Prevencija postularnih poremećaja
- Razvijanje pozitivne slike o sebi i svojim fizičkim sposobnostima
- Sadržaje ovog programa čine elementarne igre, igre za razvoj fine motorike, ritmičko-muzičke aktivnosti, male sportske igre, igre za orijentaciju u prostoru, staze prepreka.

 MODELOVANJE GLINE

Radom sa najdivnijom glinom razvijamo koncentraciju, finu motoriku, umetnicke vestine i samopouzdanje.