PREDŠKOLSKA USTANOVA LUNA

Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd

Adresa: Klare Cetkin 7, Zemun
Beograd Telefon: 064/2472-064
Sajt: www.pu-luna.edu.rs

4/ 5stars

LICENCA MINISTARSTVA SPORTA I PROSVETE

Vreme boravka dece:

-celodnevni od 7 - 17 časova
-poludnevni od 9 - 15 časova

Predškolska deca podeljena su na mlađi ( 3 i 4 godine) i stariji ( 5 i 6 godina) uzrast.
Sa njima se posebno radi.

Program za decu od 5 - 7 godina obuhvata:

-pripremu za školu
-testiranje dece za polazak u školu
-konsultacije sa pedagogom
-umetničke radionice
-naučne radionice
-kulturološke radionice
-engleski jezik

Program za decu od 3 - 5 godina:

-bogaćenje iskustva putem igre
-razvoj govora
-boje i oblici
-dramske, muzičke, likovne aktivnosti
-pokretne igre

Specifičnost rada u Centru se ogleda i u izboru metode rada - metod dramske radionice. Ovaj metod smo izabrali zato što se uz dobro osmišljene podsticaje:

-deca vode ka jednom višem razvojnom nivou
-stvara samopouzdanje, tolerancija
-razvija pažnja
-uče različitim veštinama izražavanja

Deca su aktivna sve vreme - u aktivnoj su interakciji.

-svakom detetu se pruža mogućnost da kaže šta misli,oseća,želi...
-odgovori se ne procenjuju i ne kritikuju
-svaki odgovor se uvažava

TO DOPRINOSI STVARANJU ATMOSFERE POVERENJA

Tokom rada - procesa koji traje, deca istražuju, ispituju, razmenjuju mišljenja i na taj način dolaze do rešenja. Upravo putem doživljenog i proživljenog deca dolaze do saznanja. Svake godine se pravi zajednički Projekat za stvaralačke radionice. Sa decom se rade isti sadržaji, ali se na različite načine izražavaju.

Na dramskoj radionici deca se postepeno vode iz situacije u situaciju, dobijaju glumačke zadatke, prave svoju priču i na kraju je igraju. Vežbaju dikciju, izražavanje govorom, scenski pokret, imitacije.

Na likovnoj prave scenografiju za predstavu, oslikavaju likove u različitim raspoloženjima i mesta gde se radnja dešava.

Na muzičkoj traže muzička rešenja za dramske situacije, osmišljavaju songove, pronalaze instrumentalne kompozicije koje po karakteru odgovaraju dramskoj situaciji.

Na plesnoj istražuju pokret. Kako doći, pronaći pravi pokret kojim bi dočarali karakter, emocije, izgled lika koji igraju, odnosno pokret kojim bi dočarali dramsku situaciju.

Realizatori su umetnici.

Priprema za školu se radi po Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja - model A.

Realizatori su vaspitači.

Pored programa koji je po Osnovama predviđen, deca se upoznaju sa slovima i spontano se uvode u početno pisanje i čitanje, a to vaspitači rade uz saradnju sa školskim pedagogom.

Posle podne i vikendom Centar Luna organizuje za decu predškolskog i školskog uzrasta studijske programe:

-škola crtanja i slikanja
-dramski studio
-balet

Realizatori su umetnici.

U prostoru Centra se organizuju i proslave dečjih rođendana. Rođendanske animacije su posebno osmišljene, deca imaju mogućnost izbora i prilagođene su uzrastu.

Decu zabavljaju dva animatora.

Pogledajte snimak naše proslave klikom na sledeći link: http://www.youtube.com/watch?v=c2vhVlRXynY