DOM ZA STARA LICA KATARINA

Domovi za stare, nega starih lica Beograd

Adresa: Čedomilja Mitrovića 20, Zvezdara
Beograd Telefon: 011/3467-714, 060/3467-714, 063/710-33-55, 069/710-300
Fax: 011/3468-318
Sajt: www.domzastarekatarina.com

4.5/ 5stars

domkatarina@gmail.com domkatarina@sbb.rs

DOM ZA STARE KATARINA POSEDUJE DOZVOLU ZA RAD OD STRANE MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU.

BROJ REŠENJA: 022-02-00007/2009-19

Za više informacija posetite naš sajt:
www.domzastarekatarina.com

Dom za stare Katarina otvoren je sa ciljem pružanja kvalitetnih usluga starijim licima (pokretnim, nepokretnim, slabo pokretnim) u domaćoj kućnoj atmosferi.

Standardna usluga našeg doma za stare Katarina podrazumeva:
- smeštaj u adekvatnom objektu
- ishranu adekvatnu starosnoj dobi i zdravstvenom stanju
- usluge socijalnog rada, druženje, raznovrsne društvene aktivnosti
- osnovnu zdravstvenu zaštitu

Smeštaj korisnika je u adekvatnom objektu sa konfornim sobama (dvokrevetne, trokrevetne, četvorokrevetne i šestokrevetne) koje su prilagođene svakom korisniku sa potrebnim pratećim inventarom.

Ishrana je prilagođena opštem zdravstvenom stanju i starosnoj dobi korisnika. Ishrana se sastoji od tri obroka, posebne ishrane koje zahtevaju dijabetičari, hipertoničari i drugi korisnici.

Socijalni radnik pored pružanja usluga socijalnog rada, zadužen je za saradnju sa svim društvenim institucijama radi ostvarivanja određenih prava korisnika.

Nudimo usluge našeg tima od strane medicinskih sestara-negovateljica:
- opšta higijena korisnika 24 časa
- svakodnevno praćenje vitalnih funkcija korisnika (merenje krvnog pritiska, merenje temperature)
- nega nepokretnih korisnika za prevenciju nastanka dekubita
- davanje per-os i parenteralne terapije
- previjanje i obrada svih rana
- nega i zamena diskova

Dom za stare Katarina ima potpisan ugovor sa hitnom lekarskom i transportnom službom.

Kapacitet našeg doma je 28 korisnika.

DOM KATARINA BEOGRAD DOBRODOŠLI!!!