Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
DOM ZA STARA LICA KATARINA

DOM ZA STARA LICA KATARINA

Domovi za stare, nega starih lica Beograd
Akcija

GSP

  • Autobus: 18, 26L, 50, Ada3, E5

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

Cena 46000.00 EUR


domkatarina@gmail.com domkatarina@sbb.rs

DOM ZA STARE KATARINA POSEDUJE DOZVOLU ZA RAD OD STRANE MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU.

BROJ REŠENJA: 022-02-00007/2009-19

Za više informacija posetite naš sajt:
www.domzastarekatarina.com

Dom za stare Katarina otvoren je sa ciljem pružanja kvalitetnih usluga starijim licima (pokretnim, nepokretnim, slabo pokretnim) u domaćoj kućnoj atmosferi.

Standardna usluga našeg doma za stare Katarina podrazumeva:
- smeštaj u adekvatnom objektu
- ishranu adekvatnu starosnoj dobi i zdravstvenom stanju
- usluge socijalnog rada, druženje, raznovrsne društvene aktivnosti
- osnovnu zdravstvenu zaštitu

Smeštaj korisnika je u adekvatnom objektu sa konfornim sobama (dvokrevetne, trokrevetne, četvorokrevetne i šestokrevetne) koje su prilagođene svakom korisniku sa potrebnim pratećim inventarom.

Ishrana je prilagođena opštem zdravstvenom stanju i starosnoj dobi korisnika. Ishrana se sastoji od tri obroka, posebne ishrane koje zahtevaju dijabetičari, hipertoničari i drugi korisnici.

Socijalni radnik pored pružanja usluga socijalnog rada, zadužen je za saradnju sa svim društvenim institucijama radi ostvarivanja određenih prava korisnika.

Nudimo usluge našeg tima od strane medicinskih sestara-negovateljica:
- opšta higijena korisnika 24 časa
- svakodnevno praćenje vitalnih funkcija korisnika (merenje krvnog pritiska, merenje temperature)
- nega nepokretnih korisnika za prevenciju nastanka dekubita
- davanje per-os i parenteralne terapije
- previjanje i obrada svih rana
- nega i zamena diskova

Dom za stare Katarina ima potpisan ugovor sa hitnom lekarskom i transportnom službom.

Kapacitet našeg doma je 28 korisnika.

DOM KATARINA BEOGRAD DOBRODOŠLI!!!

Foto

DOM ZA STARA LICA KATARINA Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARA LICA KATARINA Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARA LICA KATARINA Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARA LICA KATARINA Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARA LICA KATARINA Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARA LICA KATARINA Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARA LICA KATARINA Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARA LICA KATARINA Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARA LICA KATARINA Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARA LICA KATARINA Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARA LICA KATARINA Domovi za stare, nega starih lica Beograd
DOM ZA STARA LICA KATARINA Domovi za stare, nega starih lica Beograd