Zatvori
LOGOPEDILIŠTE Defektologija, logopedija Beograd translate.Član 5 godina

LOGOPEDILIŠTE

Defektologija, logopedija Beograd
Akcija
Pohvalite Bio / Bila sam ovde Ocenite nas Prijavite grešku! Pošaljite poruku

Radno vreme

Ponedeljak 08:00 - 20:00
Utorak 08:00 - 20:00
Sreda 08:00 - 20:00
Četvrtak 08:00 - 20:00
Petak 08:00 - 20:00
Subota 08:00 - 16:00
Nedelja Ne radimo

GSP

  • Autobus: 18, 607, 610, 611, 68, 708, 711, 73, 76, 85, 88

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

Parking

Dobrodošli u Logopedilište!

Posao logopeda je zaista raznolik i obuhvata rad sa čitavom lepezom poremećaja, smetnji ili kašnjenja u razvoju jezičkih veština, govora, čitanja, pisanja i komunikacije uopšte koji se mogu javiti na bilo kom uzrastu u životu stvarajući veće ili manje izazove kako samim osobama koje su njima pogođene tako i osobama iz njihovog socijalnog okruženja.

Među odraslima i decom koji dolaze u Logopedilište možete upoznati one koji imaju dijagnoze autizma, pervazivnog razvojnog poremećaja, razvojne disfazije, dislalije, dizartrije, disleksije, disgrafije, mucanja, verbalne apraksije, nedovoljne mentalne razvijenosti, poremećaja pažnje, afazije... Međutim, mi njih vidimo i upoznajemo kao Marka, Andreju, Mihaila, Đoleta, Teu, Vanju, Necu, Lazu, Leposavu... Svako od njih je priča za sebe, posebna ličnost sa svojim jedinstvenim osobinama, koja živi u samo njemu specifičnom okruženju i napreduje samo njemu svojstvenim tempom.

Poštujući individualnost svakog ljudskog bića sa kojim se susrećemo, stalnim praćenjem najnovijih dostignuća iz struke, kontinuiranim osavremenjivanjem i prilagođavanjem opreme, metoda i materijala za rad mi se trudimo da pristupamo osobi i kao pojedincu i kao društvenom biću, podstičući razvoj i učvrščivanje komunikacije i pružajući podršku u primeni naučenog u prirodnom okruženju.

Komunikacija jeste osnovno ljudsko pravo. Omogućavajući osobi da komunicira i tako iskaže i sa drugima podeli svoje potrebe, misli i osećanja stvaramo viši nivo inkluzije u društvu i u mnogome povećavamo njihovu samostalnost i kvalitet života.

Timski rad je ono čime se ponosimo. U okviru našeg tima nalaze se logopedi, surdoaudiolog, oligofrenolog, somatoped, psiholog, muzički pedagog i dramski pedagog. Svi smo spremni da damo svoj doprinos prevazilaženju izazova sa kojima se susrećete. Sinergijom postižemo najbolje rezultate.

U skladu sa Vašim potrebama, kod nas možete odabrati neke od sledećih tipova usluga:

1. Individualni logopedski rad
2. Savetodavni rad sa porodicom
3. Grupa podrške roditeljima
4. Grupa podrške za braću/sestre
5. Obuka roditelja u svakodnevnom životnom okruženju
6. Savetodavni rad sa nastavnicima
7. Savetodavni rad sa vaspitačima
8. Učenje igre
9. Reedukacija psihomotorike
10. Terapija senzorne integracije
11. Program učenja govora tela
12. Muzička radionica
13. Radionica fine motorike
14. Radionica socijalnih veština
15. Senzorna soba

Opširnije informacije možete pronaći na našem sajtu www.logopediliste.rs

Logopedilište, Omladinskih brigada 4, I sprat, stan 2, Novi Beograd