LOGOPEDILIŠTE

Defektologija, logopedija Beograd

Adresa: Omladinskih brigada 4, I sprat, stan br. 2, Novi Beograd
Beograd Telefon: 011/2283-040
E-mail: logopediliste@gmail.com
Sajt: www.logopediliste.rs

4.5/ 5stars

Dobrodošli u Logopedilište!

Posao logopeda je zaista raznolik i obuhvata rad sa čitavom lepezom poremećaja, smetnji ili kašnjenja u razvoju jezičkih veština, govora, čitanja, pisanja i komunikacije uopšte koji se mogu javiti na bilo kom uzrastu u životu stvarajući veće ili manje izazove kako samim osobama koje su njima pogođene tako i osobama iz njihovog socijalnog okruženja.

Među odraslima i decom koji dolaze u Logopedilište možete upoznati one koji imaju dijagnoze autizma, pervazivnog razvojnog poremećaja, razvojne disfazije, dislalije, dizartrije, disleksije, disgrafije, mucanja, verbalne apraksije, nedovoljne mentalne razvijenosti, poremećaja pažnje, afazije... Međutim, mi njih vidimo i upoznajemo kao Marka, Andreju, Mihaila, Đoleta, Teu, Vanju, Necu, Lazu, Leposavu... Svako od njih je priča za sebe, posebna ličnost sa svojim jedinstvenim osobinama, koja živi u samo njemu specifičnom okruženju i napreduje samo njemu svojstvenim tempom.

Poštujući individualnost svakog ljudskog bića sa kojim se susrećemo, stalnim praćenjem najnovijih dostignuća iz struke, kontinuiranim osavremenjivanjem i prilagođavanjem opreme, metoda i materijala za rad mi se trudimo da pristupamo osobi i kao pojedincu i kao društvenom biću, podstičući razvoj i učvrščivanje komunikacije i pružajući podršku u primeni naučenog u prirodnom okruženju.

Komunikacija jeste osnovno ljudsko pravo. Omogućavajući osobi da komunicira i tako iskaže i sa drugima podeli svoje potrebe, misli i osećanja stvaramo viši nivo inkluzije u društvu i u mnogome povećavamo njihovu samostalnost i kvalitet života.

Timski rad je ono čime se ponosimo. U okviru našeg tima nalaze se logopedi, surdoaudiolog, oligofrenolog, somatoped, psiholog, muzički pedagog i dramski pedagog. Svi smo spremni da damo svoj doprinos prevazilaženju izazova sa kojima se susrećete. Sinergijom postižemo najbolje rezultate.

U skladu sa Vašim potrebama, kod nas možete odabrati neke od sledećih tipova usluga:

- Individualni logopedski rad sa decom
- Individualni logopedski rad sa odraslima
- Savetodavni rad sa porodicom
- Savetodavni rad sa učiteljima /vaspitačima
- Radionica fine motorike
- Muzička radionica
- Radionica socijalnih veština
- Reedukacija psihomotorike
- Program učenja govora tela
- Terapija senzorne integracije
 

Opširnije informacije možete pronaći na našem sajtu www.logopediliste.rs

Takođe, posetite nas i na Facebook stranici.

Radno vreme:
Ponedeljak – Subota od 08h-21h

Logopedilište, Omladinskih brigada 4, I sprat, stan 2, Novi Beograd