Zatvori

Kardan Beograd

Kardan predstavlja vitalni deo sistema prenosa snage kod većine vozila koja imaju pogon na zadnju osovinu ili četiri točka. Ovaj deo se nalazi između menjača i diferencijala i služi za prenos obrtnog momenta i snage sa motora na pogonske točkove. Ukoliko vam je potreban kardan za vaše vozilo, na ovoj strani možete pronaći lokacije na kojima se mogu nabaviti.

Delovi, dimenzije i materijali za kardan
Kardan se sastoji od dva unutrašnja i jedne spoljašnje osovinice (ili manje osovine) koje su međusobno povezane kardanskim zglobovima. Ove osovinice su savijene pod određenim uglom u odnosu jedna na drugu kako bi kompenzovali razliku u nagibu između menjača i pogonske osovine. U slučaju da se ove osovinice ne bi savile, došlo bi do vibracija i neravnomernog prenosa snage na točkove. Kardan može biti izrađen od različitih materijala, uključujući čelik, aluminijum i karbonska vlakna. Čelik je najčešći materijal, jer je izdržljiv i jeftin. Međutim, aluminijum i karbonska vlakna se koriste kod visokih performansi vozila zbog svoje manje mase i veće otpornosti na vibracije. Kardan takođe može biti izrađen u različitim dužinama u zavisnosti od različitih dimenzija vozila. U slučaju kada je kardan duži, on postaje skloniji vibracijama, pa se zato mora precizno balansirati kako bi se sprečile vibracije.

Održavanje kardana
Kardan zahteva redovno održavanje. Potrebno je redovno proveravati njegovu dužinu, zazor između zglobova, kao i stanje kardanskog krsta. Ako se primete neke nepravilnosti, potrebno je kardan zameniti ili popraviti.

Povratak na: Kardan


Kardan Beograd

Kardan predstavlja vitalni deo sistema prenosa snage kod većine vozila koja imaju pogon na zadnju osovinu ili četiri točka. Ovaj deo se nalazi između menjača i diferencijala i služi za prenos obrtnog momenta i snage sa motora na pogonske točkove. Ukoliko vam je potreban kardan za vaše vozilo, na ovoj strani možete pronaći lokacije na kojima se mogu nabaviti.

Delovi, dimenzije i materijali za kardan
Kardan se sastoji od dva unutrašnja i jedne spoljašnje osovinice (ili manje osovine) koje su međusobno povezane kardanskim zglobovima. Ove osovinice su savijene pod određenim uglom u odnosu jedna na drugu kako bi kompenzovali razliku u nagibu između menjača i pogonske osovine. U slučaju da se ove osovinice ne bi savile, došlo bi do vibracija i neravnomernog prenosa snage na točkove. Kardan može biti izrađen od različitih materijala, uključujući čelik, aluminijum i karbonska vlakna. Čelik je najčešći materijal, jer je izdržljiv i jeftin. Međutim, aluminijum i karbonska vlakna se koriste kod visokih performansi vozila zbog svoje manje mase i veće otpornosti na vibracije. Kardan takođe može biti izrađen u različitim dužinama u zavisnosti od različitih dimenzija vozila. U slučaju kada je kardan duži, on postaje skloniji vibracijama, pa se zato mora precizno balansirati kako bi se sprečile vibracije.

Održavanje kardana
Kardan zahteva redovno održavanje. Potrebno je redovno proveravati njegovu dužinu, zazor između zglobova, kao i stanje kardanskog krsta. Ako se primete neke nepravilnosti, potrebno je kardan zameniti ili popraviti.

FAQ

Koji su simptomi da kardan ne radi ispravno?

Neke od uobičajenih naznaka da kardan ne radi ispravno uključuju vibracije pri vožnji, buku i kuckanje ispod vozila, osećaj skretanja vozila u jednu stranu, kao i nepravilnosti pri ubrzavanju.

Šta se dešava ako se kardan ne održava redovno?

Ako se kardan ne održava redovno, može doći do oštećenja kardanskih zglobova, lomova osovina i drugih problema koji mogu uticati na sigurnost i funkcionalnost vozila.

Kako se vrši održavanje kardana?

Održavanje kardana uključuje proveru dužine kardana, zazora između zglobova, stanja kardanskog krsta i zamenu ulja u kardanu.

Da li je moguće popraviti oštećeni kardan?

U nekim slučajevima kardan se može popraviti, ali to zavisi od vrste oštećenja. U većini slučajeva, kardan se mora zameniti.

Kako se balansira kardan?

Kardan se balansira na specijalnoj mašini koja meri vibracije i omogućava precizno podešavanje težine na kardanskom krstu ili drugim delovima kardana kako bi se sprečile vibracije i osigurala ispravna funkcionalnost.

Filter mobile Filteri Filter mobile Prikaži na mapi
Filter mobile Filteri
Filter mobile
Poništite filtere