Zatvori

Kočioni sistem Beograd

Kočioni sistem je jedan od najvažnijih delova svakog vozila i služi da na siguran i bezbedan način zaustavi vozilo prilikom pritiskanja kočnice. Iako postoje mnoge vrste kočionih sistema, najviše se koriste hidraulični i pneumatski kočioni sistemi, a bez obzira na to kakav kočioni sistem imate na svom vozilu, na ovoj strani možete pronaći izlistane lokacije na kojima ćete pronaći rezervne delove.

Hidraulični kočioni sistem
Hidraulični kočioni sistem se sastoji od kočione tečnosti, kočione pedale, kočionih cilindara, kočionih creva, kočionih diskova i kočionih pločica. On funkcioniše tako što, na pritisak kočione pedale, kočiona tečnost ulazi u cilindar i putuje kroz creva do diskova. Tada kočiona pločica dolazi u kontakt sa kočionim diskom, stvarajući trenje koje zaustavlja vozilo.

Pneumatski kočioni sistem
Pneumatski kočioni sistem se primarno ugrađuje kod teretnih vozila. Ovaj kočioni sistem komprimovanim vazduhom prenosi silu kočenja na kočnice. To u prevodu znači da, kada se pritisne kočiona pedala, vazduh se šalje u kočione cilindre, stvarajući silu koja zaustavlja vozilo.

Elektronski kočioni sistem
Danas, uz pomoć moderne tehnologije, postoje i napredni kočioni sistemi, kao što je elektronski kočioni sistem. Električni kočini sistem funkcioniše tako što senzori prate brzinu vozila i pritisak na samoj kočnici, te kada senzor oseti da je potrebno on šalje signal elektronskom kontrolnom modulu, koji kontroliše kočioni sistem. Zbog uloge koju kočini sistem ima za bezbednost vozača, putnika i drugih učesnika u saobraćaju od najveće je važnosti redovo održavati i menjati kočnice. Na taj način se obezbeđuje sigurna vožnja i sprečavaju nezgode na putu.

Povratak na: Kočioni sistem


Kočioni sistem Beograd

Kočioni sistem je jedan od najvažnijih delova svakog vozila i služi da na siguran i bezbedan način zaustavi vozilo prilikom pritiskanja kočnice. Iako postoje mnoge vrste kočionih sistema, najviše se koriste hidraulični i pneumatski kočioni sistemi, a bez obzira na to kakav kočioni sistem imate na svom vozilu, na ovoj strani možete pronaći izlistane lokacije na kojima ćete pronaći rezervne delove.

Hidraulični kočioni sistem
Hidraulični kočioni sistem se sastoji od kočione tečnosti, kočione pedale, kočionih cilindara, kočionih creva, kočionih diskova i kočionih pločica. On funkcioniše tako što, na pritisak kočione pedale, kočiona tečnost ulazi u cilindar i putuje kroz creva do diskova. Tada kočiona pločica dolazi u kontakt sa kočionim diskom, stvarajući trenje koje zaustavlja vozilo.

Pneumatski kočioni sistem
Pneumatski kočioni sistem se primarno ugrađuje kod teretnih vozila. Ovaj kočioni sistem komprimovanim vazduhom prenosi silu kočenja na kočnice. To u prevodu znači da, kada se pritisne kočiona pedala, vazduh se šalje u kočione cilindre, stvarajući silu koja zaustavlja vozilo.

Elektronski kočioni sistem
Danas, uz pomoć moderne tehnologije, postoje i napredni kočioni sistemi, kao što je elektronski kočioni sistem. Električni kočini sistem funkcioniše tako što senzori prate brzinu vozila i pritisak na samoj kočnici, te kada senzor oseti da je potrebno on šalje signal elektronskom kontrolnom modulu, koji kontroliše kočioni sistem. Zbog uloge koju kočini sistem ima za bezbednost vozača, putnika i drugih učesnika u saobraćaju od najveće je važnosti redovo održavati i menjati kočnice. Na taj način se obezbeđuje sigurna vožnja i sprečavaju nezgode na putu.

FAQ

Na koji način održavati kočioni sistem vozila?

Održavanje bi trebalo da se sastoji od redovne provere kočionih pločica, kočione tečnosti i generalnog celokupnog sistema. Stanje diskova i creva je takođe potrebno redovno proveriti. To se radi da bi se što ranije uvidele novonastale pukotine ili oštećenja u kočionom sistemu.

Koliko često bi trebalo menjati kočione pločice?

To sve zavisi od uslova u kome su koršćene kočnice. Međutim, kao opšte pravilo, kočione pločice se menjaju na svakih 50.000 - 70.000 pređenih kilometara.

Kako se kočioni sistem ponaša na različitim vrstama podloge?

Kočnice se ne ponašaju isto na svakoj vrsti podloge. Na vlažnoj podlozi kočioni sistem ima manju efikasnost nego na podlozi koja je suva, dok na podlozi koja je klizava kočioni sistem može da blokira točkove.

Kako se kočioni sistem razlikuje na vozilima sa manuelnim i automatskim menjačem?

U suštini se kočioni sistem se ne razlikuje na vozilima sa manuelnim menjačem od vozila sa automatskim menjačem. Međutim, određena vozila sa automatskim menjačem mogu imati dodatne sisteme poput automatske kočnice koja se aktivira prilikom parkiranja, a tako nešto nije prisutno kod manuelnih vozila.

Filter mobile Filteri Filter mobile Prikaži na mapi
Filter mobile Filteri
Filter mobile
Poništite filtere