Zatvori

Migavci Beograd

Migavci su neizostavan deo svakog vozila, često zanemareni do trenutka kada postanu ključni za bezbednost u saobraćaju. Čemu služe, kada se koriste i da li možemo bez njih saznajte u nastavku.

Čemu služe i kada se koriste migavci?
Migavci, poznati i kao pokazivači pravca, imaju glavnu ulogu u vašoj komunikaciji sa drugim učesnicima u saobraćaju. Ona predstavljaju klasičan način signaliziranja namera i kretanja vozača, a ključne situacije u kojima se koriste su:
• Skretanje: Migavci se koriste prilikom svih vrsta skretanja, bilo da je reč o promeni trake ili skretanju na raskrsnici. Kako bi drugi znali vašu nameru i odreagovali u skladu sa istom, morate uključiti migavce u smeru u kojem skrećete.
• Obilaženje: Prilikom obilaženja drugih vozila, trebate uključiti migavce kako bi signalizirali vašu nameru. Ovo pomaže u održavanju bezbednog razmaka između vozila i sprečava nesporazume.
• Promena trake: Migavci su ključni prilikom promene trake. Ako nameravate preći iz jedne trake u drugu trebate unapred signalizirati svoju nameru, čime omogućavate drugima da reaguju na vreme.
• Parkiranje: Kada nameravate da parkirate vozilo, uključivanje migavaca pokazuje drugima vašu nameru da zauzmete parking prostor ili da se pomere sa puta.
• Upozorenje o zaustavljanju: Migavci se takođe koriste kada se nameravate zaustaviti. Tako vozačima iza vas dajete signal da se pripreme u skladu sa tim.

Da li smem voziti sa migavcima koji su u kvaru?
Mnogi vozači možda ne shvataju ozbiljnost vožnje sa neispravnim migavcima, ali ovo ponašanje može predstavljati ozbiljan rizik. Evo nekoliko ključnih informacija o legalnosti i bezbednosti vožnje sa neispravnim migavcima:
• Zakonski propisi: U većini zemalja, vožnja sa neispravnim migavcima je protivzakonita. Odgovorni ste za održavanje ispravnosti svih svetala na vozilu, uključujući i migavce.
• Bezbednost učesnika u saobraćaju: Neispravni migavci mogu dovesti do nesporazuma i opasnosti na putevima. Ostali učesnici u saobraćaju neće moći pravilno tumačiti vaše namere, što povećava rizik od saobraćajnih incidenata.
• Tehnički pregledi: Sa neispravnim migavcima nećete moći da prođete tehnički pregled, a samim tim ni registraciju.
• Održavanje i zamena: Vozači su odgovorni za održavanje svih svetala na vozilu. Ako primete da migavci nisu ispravni, preporučljivo je odmah izvršiti popravku ili zamenu.

Povratak na: Migavci


Migavci Beograd

Migavci su neizostavan deo svakog vozila, često zanemareni do trenutka kada postanu ključni za bezbednost u saobraćaju. Čemu služe, kada se koriste i da li možemo bez njih saznajte u nastavku.

Čemu služe i kada se koriste migavci?
Migavci, poznati i kao pokazivači pravca, imaju glavnu ulogu u vašoj komunikaciji sa drugim učesnicima u saobraćaju. Ona predstavljaju klasičan način signaliziranja namera i kretanja vozača, a ključne situacije u kojima se koriste su:
• Skretanje: Migavci se koriste prilikom svih vrsta skretanja, bilo da je reč o promeni trake ili skretanju na raskrsnici. Kako bi drugi znali vašu nameru i odreagovali u skladu sa istom, morate uključiti migavce u smeru u kojem skrećete.
• Obilaženje: Prilikom obilaženja drugih vozila, trebate uključiti migavce kako bi signalizirali vašu nameru. Ovo pomaže u održavanju bezbednog razmaka između vozila i sprečava nesporazume.
• Promena trake: Migavci su ključni prilikom promene trake. Ako nameravate preći iz jedne trake u drugu trebate unapred signalizirati svoju nameru, čime omogućavate drugima da reaguju na vreme.
• Parkiranje: Kada nameravate da parkirate vozilo, uključivanje migavaca pokazuje drugima vašu nameru da zauzmete parking prostor ili da se pomere sa puta.
• Upozorenje o zaustavljanju: Migavci se takođe koriste kada se nameravate zaustaviti. Tako vozačima iza vas dajete signal da se pripreme u skladu sa tim.

Da li smem voziti sa migavcima koji su u kvaru?
Mnogi vozači možda ne shvataju ozbiljnost vožnje sa neispravnim migavcima, ali ovo ponašanje može predstavljati ozbiljan rizik. Evo nekoliko ključnih informacija o legalnosti i bezbednosti vožnje sa neispravnim migavcima:
• Zakonski propisi: U većini zemalja, vožnja sa neispravnim migavcima je protivzakonita. Odgovorni ste za održavanje ispravnosti svih svetala na vozilu, uključujući i migavce.
• Bezbednost učesnika u saobraćaju: Neispravni migavci mogu dovesti do nesporazuma i opasnosti na putevima. Ostali učesnici u saobraćaju neće moći pravilno tumačiti vaše namere, što povećava rizik od saobraćajnih incidenata.
• Tehnički pregledi: Sa neispravnim migavcima nećete moći da prođete tehnički pregled, a samim tim ni registraciju.
• Održavanje i zamena: Vozači su odgovorni za održavanje svih svetala na vozilu. Ako primete da migavci nisu ispravni, preporučljivo je odmah izvršiti popravku ili zamenu.

FAQ

Kada treba koristiti migavce?

Migavce treba koristiti prilikom skretanja, promene trake ili vožnje iz jedne trake u drugu, prelaska preko raskrsnice, izlaska sa parkinga ili za davanje signala o prestanku vožnje.

Kako ispravno koristiti migavce prilikom promene trake?

Uključite migavac najmanje 3 sekunde pre nego što započnete manevar. Ovo pravovremeno signaliziranje omogućava drugim vozačima da reaguju i prilagode svoju vožnju.

Da li je dozvoljeno ostaviti uključene migavce na parkiranom vozilu?

Uključivanje migavaca na parkiranom vozilu nije preporučljivo jer može zbuniti druge vozače koji bi mogli pogrešno tumačiti signal.

Kako se postavlja pokazivač pravca prilikom obilaženja drugih vozila?

Prilikom obilaženja, uključite migavce pre nego što započnete manevr kako biste obavestili druge vozače o vašoj nameri da ih prestignete.

Da li su migavci deo redovnog održavanja vozila?

Da, migavci su deo redovnog održavanja vozila. Redovno proveravajte da li svi migavci rade ispravno i zamenite pregorive sijalice kako biste održali bezbednost u saobraćaju.

Filter mobile Filteri Filter mobile Prikaži na mapi
Filter mobile Filteri
Filter mobile
Poništite filtere