Zatvori

Rezervoari za gorivo Beograd

Rezervoar za gorivo omogućava skladištenje i transport goriva do motora. On se obično pravi od čelika, plastike ili aluminijuma, a njegova veličina zavisi od veličine vozila i tipa motora. Može se kretati od nekoliko desetina litara za manje automobile do nekoliko stotina litara za veće automobile ili kamione.

Delovi rezervoara za gorivo
Rezervoar za gorivo uključuje više delova: senzor nivoa goriva, ventil za isparavanje, plovak i pumpu za gorivo. Senzor pomaže u praćenju količine goriva u rezervoaru, dok ventil za isparavanje pomaže u sprečavanju ispuštanja isparenja goriva u okolinu. Plovak se nalazi u rezervoaru i meri količinu goriva u njemu. Pomoću senzora, plovak šalje signal do instrument table vozača koji pokazuje koliko goriva još ima u rezervoaru. Pumpa za gorivo je takođe važan deo rezervoara, jer pomaže u prenošenju goriva iz rezervoara do motora. Ona može biti postavljena unutar ili van rezervoara, u zavisnosti od tipa vozila.

Održavanje i sigurnosne mere kojih se treba pridržavati pri rukovanju rezervoarom za gorivo

Da bi se osiguralo sigurno korišćenje vozila, rezervoar za gorivo mora biti redovno održavan i proveravan. Ovo uključuje čišćenje rezervoara, zamenu filtera goriva i proveru senzora nivoa goriva. Važno napomenuti da postoji nekoliko sigurnosnih mera koje treba pratiti prilikom rukovanja rezervoarom za gorivo. To uključuje zaštitu od zapaljenja u blizini goriva, provjeravanje da li je poklopac rezervoara zatvoren i pravilno pričvršćen, kao i praćenje uputstava za sigurno rukovanje koja su navedena u uputstvu za korisnika vozila.

Povratak na: Rezervoari za gorivo


Rezervoari za gorivo Beograd

Rezervoar za gorivo omogućava skladištenje i transport goriva do motora. On se obično pravi od čelika, plastike ili aluminijuma, a njegova veličina zavisi od veličine vozila i tipa motora. Može se kretati od nekoliko desetina litara za manje automobile do nekoliko stotina litara za veće automobile ili kamione.

Delovi rezervoara za gorivo
Rezervoar za gorivo uključuje više delova: senzor nivoa goriva, ventil za isparavanje, plovak i pumpu za gorivo. Senzor pomaže u praćenju količine goriva u rezervoaru, dok ventil za isparavanje pomaže u sprečavanju ispuštanja isparenja goriva u okolinu. Plovak se nalazi u rezervoaru i meri količinu goriva u njemu. Pomoću senzora, plovak šalje signal do instrument table vozača koji pokazuje koliko goriva još ima u rezervoaru. Pumpa za gorivo je takođe važan deo rezervoara, jer pomaže u prenošenju goriva iz rezervoara do motora. Ona može biti postavljena unutar ili van rezervoara, u zavisnosti od tipa vozila.

Održavanje i sigurnosne mere kojih se treba pridržavati pri rukovanju rezervoarom za gorivo

Da bi se osiguralo sigurno korišćenje vozila, rezervoar za gorivo mora biti redovno održavan i proveravan. Ovo uključuje čišćenje rezervoara, zamenu filtera goriva i proveru senzora nivoa goriva. Važno napomenuti da postoji nekoliko sigurnosnih mera koje treba pratiti prilikom rukovanja rezervoarom za gorivo. To uključuje zaštitu od zapaljenja u blizini goriva, provjeravanje da li je poklopac rezervoara zatvoren i pravilno pričvršćen, kao i praćenje uputstava za sigurno rukovanje koja su navedena u uputstvu za korisnika vozila.

FAQ

Koliko često bih trebao menjati filter za gorivo?

Preporučuje se da se filter goriva menja najmanje jednom godišnje ili na preporučenoj kilometraži koju propisuje proizvođač vozila.

Šta treba učiniti ako osetim miris benzina u kabini vozila?

Ako osetite miris benzina u kabini vozila, odmah zaustavite vozilo i isključite motor. Proverite da li je poklopac rezervoara dobro zatvoren i da li postoje znaci curenja ili oštećenja na rezervoaru. Ako niste sigurni šta se dešava, pozovite profesionalnog mehaničara.

Kako se čisti rezervoar za gorivo?

Rezervoar za gorivo treba čistiti samo ako postoje vidljiva zagađenja u unutrašnjosti. Najbolje je poveriti ovaj posao profesionalnom mehaničaru koji će koristiti odgovarajuće sredstvo za čišćenje i procedure.

Koliko često bih trebao proveravati senzor nivoa goriva?

Senzor nivoa goriva je obično pouzdan i ne zahteva redovno održavanje. Međutim, ako primetite da se prikazivanje nivoa goriva na instrument tabli ne podudara sa količinom goriva koju znate da imate u rezervoaru, onda je potrebno proveriti senzor.

Da li postoji način da se poboljša efikasnost rezervoara za gorivo?

Efikasnost rezervoara za gorivo može se poboljšati na nekoliko načina, uključujući redovno održavanje vozila, vožnju po preporučenim brzinama i ubrzanjima, izbegavanje preopterećenja vozila i vožnju po ravnoj površini.

Filter mobile Filteri Filter mobile Prikaži na mapi
Filter mobile Filteri
Filter mobile
Poništite filtere