Zatvori

Motorna ulja Beograd

Motorno ulje pomaže u održavanju performansi i produžava vek trajanja motora. Postoje različite vrste motornih ulja, a odabir pravog može biti izazov za vozače. Ovde ćemo se osvrnuti na karakteristike i vrste motornih ulja, kao i na značaj pravilnog održavanja motornog ulja.

Katrakteristike motornih ulja
Jedna od najvažnijih karakteristika motornih ulja je viskoznost. To se odnosi na njegovu sposobnost da se pravilno razlije po unutrašnjosti motora. Klasifikacija viskoznosti se vrši prema standardima SAE (Society of Automotive Engineers) i obično se označava sa dve brojke, na primer SAE 10W-30. Prva brojka predstavlja nisku temperaturu, odnosno koliko će brzo ulje početi da se kreće u motoru na niskim temperaturama, dok druga brojka označava visoku temperaturu i koliko će se ulje zadržati na delovima motora na visokim temperaturama. Na ovaj način, možete odabrati ulje koje će se najbolje prilagoditi specifičnostima vašeg motora i tipu vožnje.

Mineralna, sintetička ili polusintetička motorna ulja?
Postoje i različite vrste motornih ulja koja su dizajnirana za specifične potrebe motora. Na primer, sintetička ulja su napravljena od veštačkih hemikalija i imaju veću stabilnost na visokim temperaturama, čime se produžava vek trajanja motora. Mineralna ulja su napravljena od prirodnih izvora i često se koriste za starije modele motora. Polusintetička ulja su kombinacija sintetičkih i mineralnih ulja, a mogu se koristiti u širokom spektru motora. Pravilno održavanje motornog ulja je od velike važnosti kako bi motor funkcionisao na najbolji način. Redovno proveravajte nivo ulja i menjajte ga prema preporukama proizvođača vozila. Pored toga, pravilno reciklirajte staro ulje i ne skladištite ga na mesta koja nisu tome namenjena.

Povratak na: Motorna ulja


Motorna ulja Beograd

Motorno ulje pomaže u održavanju performansi i produžava vek trajanja motora. Postoje različite vrste motornih ulja, a odabir pravog može biti izazov za vozače. Ovde ćemo se osvrnuti na karakteristike i vrste motornih ulja, kao i na značaj pravilnog održavanja motornog ulja.

Katrakteristike motornih ulja
Jedna od najvažnijih karakteristika motornih ulja je viskoznost. To se odnosi na njegovu sposobnost da se pravilno razlije po unutrašnjosti motora. Klasifikacija viskoznosti se vrši prema standardima SAE (Society of Automotive Engineers) i obično se označava sa dve brojke, na primer SAE 10W-30. Prva brojka predstavlja nisku temperaturu, odnosno koliko će brzo ulje početi da se kreće u motoru na niskim temperaturama, dok druga brojka označava visoku temperaturu i koliko će se ulje zadržati na delovima motora na visokim temperaturama. Na ovaj način, možete odabrati ulje koje će se najbolje prilagoditi specifičnostima vašeg motora i tipu vožnje.

Mineralna, sintetička ili polusintetička motorna ulja?
Postoje i različite vrste motornih ulja koja su dizajnirana za specifične potrebe motora. Na primer, sintetička ulja su napravljena od veštačkih hemikalija i imaju veću stabilnost na visokim temperaturama, čime se produžava vek trajanja motora. Mineralna ulja su napravljena od prirodnih izvora i često se koriste za starije modele motora. Polusintetička ulja su kombinacija sintetičkih i mineralnih ulja, a mogu se koristiti u širokom spektru motora. Pravilno održavanje motornog ulja je od velike važnosti kako bi motor funkcionisao na najbolji način. Redovno proveravajte nivo ulja i menjajte ga prema preporukama proizvođača vozila. Pored toga, pravilno reciklirajte staro ulje i ne skladištite ga na mesta koja nisu tome namenjena.

FAQ

Koliko često treba menjati motorno ulje?

Preporučena učestalost menjanja ulja varira od vozila do vozila i zavisi od proizvođača. Obično se preporučuje svakih 5.000 do 10.000 kilometara.

Da li sintetička ulja pružaju bolju zaštitu od mineralnih ulja?

Sintetička ulja su napravljena od veštačkih hemikalija i imaju veću stabilnost na visokim temperaturama, što ih čini efikasnijim za većinu modernih motora.

Da li možete koristiti isto motorno ulje u svim vrstama motora?

Ne, različiti tipovi motora zahtevaju različite vrste motornih ulja. Važno je koristiti ulje koje je preporučeno za specifični tip motora.

Kako proveriti nivo motornog ulja?

Nivo motornog ulja treba proveravati redovno, koristeći merdevinu na dipstick-u. Preporučuje se da se proverava dok je motor hladan i na ravnom terenu.

Kako pravilno reciklirati staro motorno ulje?

Staro motorno ulje treba odložiti u specijalne kontejnere za reciklažu i ne sme se bacati u kanalizaciju ili na deponiju, kako bi se izbegao negativan uticaj na životnu sredinu.

Filter mobile Filteri Filter mobile Prikaži na mapi
Filter mobile Filteri
Filter mobile
Poništite filtere