Zatvori

Pravopis: Promene reči

U ovoj kategoriji naći ćete odgovore na zabune vezane za bilo kakve promene reči, po padežima, licima, vremenima, glasovne promene i slično.

 • Predčas, prečas ili pretčas?
  Odgovor: Pravilno je pretčas zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Otkud ili Odkud?
  Pravilno je “otkud”.

 • Podsmevati ili potsmevati?
  Pravilno je podsmevati – ovo je izuzetak od pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti.

 • Prethodni ili predhodni?
  Pravilno je prethodni, zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti.

 • Izuzeci ili izuzetci?
  Pravilno je izuzeci. Reči koje imaju nepostojano a u nominativu jednine i genitivu množine gube t i d u svom nominativu množine. Još primera: dodaci, počeci, preci, zadaci...

 • Potpisati ili podpisati?
  Pravilno je potpisati – jednačenje po zvučnosti.

 • Potsetiti ili podsetiti?
  Piše se podsetiti.

 • Odštampati ili otštampati?
  Pravilno je odštampati i to je izuzetak od pravila jednačenja po zvučnosti.

 • Greški ili grešci?
  Pravilno je grešci.

 • Trenuci ili trenutci?
  Pravilno je trenuci.

 • Potpredsednik, podpretsednik, potpretsednik?
  Pravilno je potpredsednik.

 • Odprilike ili otprilike?
  Pravilno je otprilike.

 • Telefonistkinja ili telefoniskinja?
  Pravilno je telefonistkinja.

 • Umesan ili umestan?
  Pravilno je umestan.

 • Absolutno ili apsolutno?
  Pravilno je apsolutno. Iako u svom latinskom obliku reč glasi absolutum, kod nas se vrši jednačenje po zvučnosti te “b” prelazi u “p”.

 • Apsorpcija ili absorpcija?
  Pravilno je apsorpcija. Jednačenje po zvučnosti.

 • Bajki ili bajci?
  Pravilno je bajci, slično kao i majci.

 • Daski ili dasci?
  Pravilno je dasci.

 • Korišćen ili korišten?
  Oba su pravilna.

 • Majkin ili majčin?
  Oba su pravilna.

 • Odbranbeni ili odbrambeni?
  Pravilno je odbrambeni.

 • Osvetlenje ili osvetljenje?
  Pravilno je osvetljenje.

 • Pejzaž ili pejsaž
  Pravilno je pejzaž.

 • Plomba ili blomba?
  Pravilno je plomba.

 • Želuci ili želudci?
  Pravilno je želuci.

 • Završeci ili završetci?
  Pravilno je završeci.

 • Abstraktno ili apstraktno?
  Pravilno je apstraktno. Vrši se jednačenje po zvučnosti.

 • Bacil ili bakcil?
  Pravilno je bacil, po latinskoj reči bacillus.

 • Beskorisna ili bezkoristna?
  Pravilno je beskorisna. T se gubi u suglasničkoj grupi “stn” u najvećem broju slučajeva.

 • Beskontaktno ili bezkontaktno?
  Pravilno je beskontaktno, zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti.

 • Bezvučni ili bezzvučni?
  Pravilno je bezvučni. Kada se u našem jeziku dva ista suglasnika nađu zajedno, najčešće se jedan od njih ispušta. Izuzeci su reči u superlativu sa udvojenim “j” (najjači) i mimo toga reči gde je oba suglasnika moraju sačuvati da se ne bi izgubilo značenje (vannastavne aktivnosti).

 • Besmrtan ili bezsmrtan?
  Pravilno je besmrtan. Vrši se jednačenje po zvučnosti pa “z” prelazi u “s”, dajući nam duplirano “s” te jedno od njih ispuštamo.

 • Bivolčić ili bivočić?
  Pravilno je bivolčić.

 • Vašington ili Vašinkton?
  Pravilno je Vašington. Ne vrši se jednačenje po zvučnosti jer je reč stranog porekla.

 • Stanbeni ili stambeni?
  Pravilno je stambeni – “n” prelazi u “m” zbog jednačenja po mestu izgovora.

 • Sretan ili srećan?
  Pravilna su oba.

 • Sredstvo ili sretstvo?
  Pravilno je sredstvo i ovo je izuzetak od pravila jednačenja po zvučnosti.

 • Peku/Peču, peci/peči i slično?
  Pravilno je peku i peci.

 • Ovlašćenje ili ovlaštenje?
  Pravilna su oba.

 • Podstanar ili potstanar?
  Pravilno je podstanar.

 • Podelak ili podeljak?
  Pravilna su oba, ali ne i podeok.

 • Opredeljenje ili opredelenje?
  Pravilno je opredeljenje.

 • Odpadak ili otpadak?
  Pravilno je otpadak.

 • Odprilike ili otprilike?
  Pravilno je otprilike.

 • Neuporedljivo ili neuporedivo?
  Koriste se oba.

 • Žnjela ili žela?
  Koriste se oba.

 • Nezamenjiv ili nezamenljiv?
  Oba su prihvatljiva.

 • Maskembal ili maskenbal?
  Pravilno je maskenbal. Ovu složenicu smo preuzeli iz nemačkog jezika, a kako se “n” u njoj našlo na granici reči od kojih se sastoji, ostaje nepromenjeno.

 • Mislilac ili mislioc?
  Prevodilac ili prevodioc?

 • Stonjak, stolnjak ili stoljnjak?
  Pravilno je stolnjak.

 • Potsetiti ili podsetiti?
  Piše se podsetiti.

 • Poljupci ili poljubci?
  Pravilno je poljupci, zato što je “b” iz “poljubac” došlo u kontakt sa “c” te je izvršeno jednačenje po zvučnosti.

 • Odkad ili otkad?
  Pravilno je otkad zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Greški ili grešci?
  Pravilno je grešci.

 • Marketinški ili marketiški?
  Pravilno je marketinški.

 • Majci ili majki?
  Koriste se oba.

 • Ljutstvo ili ljudstvo?
  Pravilno je ljudstvo.

 • Lizi ili ligi?
  Pravilno je ligi.

 • Lenkin ili Lenčin?
  Pravilno je Lenkin.

 • Lenci ili Lenki?
  Pravilno je Lenki.

 • Obrasci ili obrazci?
  Pravilno je obrasci.

 • Obestan ili obesan?
  Pravilno je obestan.

 • Pariški ili pariski?
  Pravilno je pariski.

 • Rasformirati ili razformirati?
  Pravilno je rasformirati.

 • Ravnodnevnica ili ravnodnevica?
  Koriste se oba.

 • Knjizi ili knjigi?
  pravilno je knjizi.

 • Tešnji ili tesniji?
  Pravilno je tešnji.

 • Televiziski ili televizijski?
  Pravilno je televizijski.

 • Cušpajz ili ćušpajz?
  Pravilno je cušpajz.

 • Daski ili dasci?
  Pravilno je dasci.

 • Dečji ili dečiji?
  Oba su pravilna, mada pravopisi preporučuju dečji kao pravilniji.

 • Dijagnostikovan ili dijagnostifikovan?
  Pravilno je dijagnostikovan.

 • Lezbejka ili lezbijka?
  Pravilno je lezbijka.

 • Nokdaun ili nogdaun?
  Pravilno je nokdaun – ovo je izuzetak od pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti.

 • Živeti ili živiti.
  Pravilno je živeti.

 • Bezžični ili bežični?
  Pravilno je bežični. Pošto zbog jednačenja po mestu izgovora “z” prelazi u “ž”, dolazi do toga da imamo dva ista suglasnika jedan pored drugog zbog čega se jedan od njih ispušta.

 • Blicem ili blicom?
  Pravilno je blicem. Uopšteno imenice muškog roda koje se završavaju na “c” u instrumentalu imaju završetak “em”.

 • Brisela ili Brisla?
  Pravilno je Brisela.

 • Vašington ili Vašinkton?
  Pravilno je Vašington. Ne vrši se jednačenje po zvučnosti jer je reč stranog porekla.

 • Uputstvo ili upustvo?
  Pravilno je uputstvo. Obično se “t” gubi kad se nađe ispred suglasničke grupe koja sadrži još jedno “t” ali ovo je izuzetak od pravila.

 • Podrški ili podršci?
  Pravilno je podršci.

 • Velington ili Velinkton?
  Pravilno je Velington. Ovo je izuzetak od pravila jednačenja po zvučnosti pošto je reč ujedno i o vlastitom imenu i o reči stranog porekla.

 • Varilac ili varioc?
  Pravilno je varilac.

 • Tužilac ili tužioc?
  Pravilno je tužilac.

 • Primetba ili primedba?
  Pravilno je primedba.

 • Babski ili bapski?
  Pravilno je bapski, zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Baki ili baci?
  Pravilno je baki. Pošto je u pitanju reč od milja, ne primenjuje se glasovna promena. Isto kao i deki, zeki, seki i sličnim.

 • Banci ili banki?
  Pravilno je banci, ako koristimo dativ jednine. “Sve sam otplatio banci.” Kao genitiv množine može se koristiti banki i banaka. “Tamo nije bilo mnogo banki (banaka).”

 • Žurci ili žurki?
  Pravilno je žurki. Izuzetak od sibilarizacije.

 • Zvučao ili zvučio?
  Ovo su radni glagolski pridevi reči zvučati i zvučiti koje se ravnopravno koriste i oba su ispravna.

 • Akcent ili akcenat?
  Koriste se oba, s tim što je genitiv množine uvek “akcenata”.

 • Bubnjarem ili bubnjarom?
  Koriste se oba.

 • Britkiji ili briđi?
  Pravilno je britkiji.

 • Čarli Čaplina ili Čarlija Čaplina?
  Pravilno je Čarlija Čaplina. U stranim imenima menjaju se svi delovi imena osim pomoćnih reči.

 • Češki ili Češkoj?
  Pravilno je Češkoj.

 • Čistiji ili čišći
  Pravilno je čistiji.

 • Činilac ili činioc?
  Pravilno je činilac.

 • Čitaoca ili čitalaca?
  Oba se koriste, čitalaca u genitivu množine a čitaoca u genitivu i akuzativu jednine. “Eno jednog čitaoca u nizu čitalaca.”

 • Čestitki ili čestitci?
  Oba su pravilna, čestitki je nešto učestaliji izraz.

 • Zbirki ili zbirci?
  Pravilno je zbirci.

 • Zaspim ili zaspem?
  Ovo su različite reči i obe se koriste u svom značenju. Zaspem je oblik reči zasuti, dok je zaspim od zaspati.

 • Zaseok ili zaselak?
  Pravilno je zaselak.

 • Vrući ili vrućiji?
  Pravilno je vrući.

 • Vrabca ili vrapca?
  Pravilno je vrapca.

 • Vozim avensis ili vozim avensisa?
  Pravilno je vozim avensis.

 • Volu ili vole?
  Kao vokativ reči “vo” piše se “vole”. Kao drugo lice množine reči “volim” piše se takođe “vole”.

 • Vojin ili Voin?
  Pravilno je Vojin.

 • Voćki ili voćci?
  Pravilno je voćki.

 • Vladikin ili vladičin?
  Pravilno je vladičin.

 • Zarij ili zari.
  Pravilno je zarij.

 • Zaposlen ili zapošljen?
  Koriste se oba.

 • Zanemaruju ili zanemarivaju?
  Pravilno je zanemaruju.

 • Zabrinuo ili zabrino?
  Pravilno je zabrinuo.

 • Za Marka Petrovića ili za Marka Petrović?
  Pravilno je za Marka Petrovića.

 • Alki ili alci?
  Pravilno je alci.

 • Ambasadoru ili ambasadore?
  Koriste se oba, preporučuje se ambasadore.

 • Anđeoski ili anđelski?
  Za ono što se odnosi na anđele koristi se anđelski (anđelska krila, na primer), dok se anđeoski više koristi u prenesenom značenju: anđeoska lepota, anđeoski glas i slično.

 • Anketa ili anketi?
  Za genitiv množine koristi se anketa (“Od svih anketa...”), dok se za dativ i lokativ jednine koristi anketi. (U anketi, toj anketi...)

 • Andreju ili Andrej?
  Pravilno je Andrej.

 • Batka ili bataka?
  Pravilno je bataka.

 • Bdio ili bdeo?
  Koriste se oba.

 • Bankin ili bančin?
  Koriste se oba.

 • Basamaci ili basamci?
  Pravilno je basamaci.

 • Baštenski ili baštanski?
  Pravilno je baštenski.

 • Batinjanje ili batinanje?
  Pravilno je batinanje.

 • Begstvo ili bekstvo?
  Pravilno je bekstvo.

 • Beleg ili belega?
  U muškom rodu je beleg, a u ženskom belega.

 • Belanca ili belanceta?
  Koriste se oba.

 • Belog ili Belov?
  Pravilno je Belog.

 • Benzinski ili benziski?
  Pravilno je benzinski.

 • Aspekta ili aspekata?
  Pravilno je aspekata.

 • Apoteki ili apoteci?
  Pravilno je apoteci.

 • Auta ili auti?
  Za muški rod nominativ množine je auti, a za srednji auta. Preporučuje se upotreba punog naziva automobili.

 • Autobusem ili autobusom?
  Pravilno je autobusom.

 • Avion kojeg vozi pilot ili avion koji vozi pilot?
  Pravilno je avion koji vozi.

 • Bezcenje ili bescenje?
  Pravilno je bescenje, zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Beškoj ili Beški?
  Pravilno je Beški.

 • Bezkonačno ili beskonačno?
  Pravilno je beskonačno, zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Bezkompromisna ili beskompromisna?
  Pravilno je beskompromisna, zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Bezskrupulozan ili beskrupulozan?
  Pravilno je beskrupulozan, zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Bezbprekoran ili besprekoran?
  Pravilno je besprekoran, zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Besniji ili bešnji?
  Pravilno je bešnji.

 • Bezbedonosan ili bezbednosan?
  Pravilno je bezbednosan.

 • Bezbednosti ili bezbednošću.
  Koriste se oba sa blagim varijacijama (slično kao i smrti-smrću). Bez atributa obično se koristi „bezbednošću“ (On upravlja bezbednošću) a sa atributom se koristi „bezbednosti“ (Ovo je povezano sa našom bezbednosti na radu).

 • Bescarinski ili bezcarinski?
  Pravilno je bescarinski, zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Beskičmenjak ili bezkičmenjak?
  Pravilno je beskičmenjak zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Bespovratno ili bezpovratno.
  Pravilno je bespovratno zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Beživotno ili bezživotno?
  Pravilno je beživotno. Dolazi prvo do jednačenja po zvučnosti a zatim i do ispuštanja jednog od udvojenih „ž“.

 • Bibliotekarski ili bibliotečki?
  Koriste se oba sa različitim značenjem. Bibliotekarski se odnosi na profesiju bibliotekara (recimo „Bibliotekarski smer“) dok se bibliotečki odnosi na ustanovu (bibliotečka klupa).

 • Bejaše ili bijaše?
  Koriste se oba.

 • Bliži ili bliskiji?
  Koriste se oba sa različitim značenjem. Bliži se koristi u prostornom smislu – „Ova čaša je bliža nego ona druga“ – dok se bliskiji koristi za odnose sa drugima – „Bliskiji je sa sestrom nego sa bratom“.

 • Bogastvo ili bogatstvo?
  Pravilno je bogatstvo. Ovo je jedan od izuzetaka gde se „t“ ne gubi u ispred suglasničke grupe „stvo“. (Slično: bratstvo, sudstvo...)

 • Bojanje ili bojenje?
  Koriste se oba, sa različitim značenjem. Bojanje je oblik od „bojati se“ dok je bojenje oblik od „bojiti“.

 • Bolestan ili bolesan?
  Pravilno je bolestan.

 • Bombona ili bonbona?
  Pravilno je bonbona.

 • Branilac ili branioc?
  Pravilno je branilac.

 • Bratovo ili bratovljevo?
  Koriste se oba.

 • Bretela ili bratela?
  Pravilno je bretela.

 • Crći ili crknuti?
  Koriste se oba.

 • Crnji ili crniji?
  Pravilno je crnji.

 • Crto ili crtao?
  Pravilno je crtao.

 • Crpim ili crpem?
  Koriste se oba.

 • Ćerci ili ćerki?
  Koriste se oba.

 • Dobićete ili ćete dobiti?
  Koriste se oba.

 • Ćevabdžinica ili ćevapdžinica?
  Pravilno je ćevabdžinica, vrši se jednačenje po zvučnosti.

 • Da, dade ili dadne.
  Koriste se sva tri.

 • Dajite ili dajte?
  Koriste se oba. Dajte je od glagola dati a dajite od glagola davati.

 • Da l' ili dal'
  Pravilno je da l'.

 • Davalac ili davaoc?
  Pravilno je davalac.

 • Austrougari ili Austrougri?
  Odgovor: Austrougrin, Austrougri, Austougara.

 • Deprecijacija ili depresijacija?
  Pravilno je deprecijacija.

 • Zdravo kneže ili zdravo knezu?
  Pravilno je zdravo kneže.

 • Zdravo Lave ili zdravo Lavu?
  Pravilno je zdravo Lave.

 • Zdravo Sara ili zdravo Saro?
  Pravilno je zdravo Saro.

 • Zdravo Lave ili zdravo Lavu?
  Pravilno je zdravo Lave.

 • Zdravo Sara ili zdravo Saro?
  Pravilno je zdravo Saro.

 • Zdravo Marta ili zdravo Marto?
  Pravilno je zdravo Marta.

 • Hitca ili hica?
  Pravilno je hica.

 • Idem kod zubara ili idem zubaru?
  Koriste se oba.

 • Đorđeta ili Đorđa?
  Pravilno je Đorđa.

 • Đubretom ili đubrem?
  Pravilno je đubretom.

 • Đurađa ili Đurđa?
  Pravilno je Đurđa.

 • Gledo ili gledao?
  Pravilno je gledao.

 • Glumila ili glumela?
  Pravilno je glumila.

 • Gluši ili gluvlji?
  Komparativ reči gluh je gluši, a komparativ reči gluv je gluvlji.

 • Iščekivati ili isčekivati?
  Pravilno je iščekivati.

 • Izkopirati ili iskopirati.
  Pravilno je iskopirati, zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Iscrpiti ili iscrpeti?
  Pravilno je iscrpiti.

 • Iščupati ili isčupati?
  Pravilno je iščupati, zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Iscelenje ili isceljenje?
  Pravilno je isceljenje.

 • Iskorišten ili iskorišćen?
  Koriste se oba.

 • Iskrsnulo ili iskrslo?
  Koriste se oba.

 • Iskristalizovati, iskristalisati ili iskristalizirati?
  Koriste se sva tri.

 • Ispležen ili isplažen?
  Pravilno je isplažen.

 • Izpoštovati ili ispoštovati?
  Pravilno je ispoštovati.

 • Izporučiti ili isporučiti?
  Pravilno je isporučiti.

 • Istoriski ili istorijski?
  Pravilno je istorijski.

 • Ja bi ili ja bih?
  Pravilno je ja bih.

 • Jedan/neki dobri čovek ili jedan/neki dobar čovek?
  Pravilno je jedan/neki dobar čovek.

 • Kiseo kupus ili kiseli kupus?
  Pravilno je kiseli kupus.