Zatvori
Treba vam majstor, frizer, rezervacija u restoranu ili neka druga usluga ili pomoć u Beogradu, a nemate vremena da tražite?
Treba vam majstor, frizer, rezervacija u restoranu ili neka druga usluga ili pomoć u Beogradu, a nemate vremena da tražite?

Pravopis: Ko je u pravu?

Da li vi čitavog života govorite “roze boja” dok vaš prijatelj uporno ponavlja “roza boja”?
Da li ste imali kilometarsku raspravu sa nekim na sličnu temu?
Saznajte ko kome duguje piće!

 • Otkud ili otkuda?
  Oba su prihvatljiva.

 • Ujutro ili ujutru?
  Oba su prihvatljiva.

 • Šorts ili šorc?
  Iako se prihvataju i jedan i drugi, smatra se da je pravilnije “šorts”

 • Ideja ili idea?
  Ovo je strana reč koju smo prilagodili našem jeziku, slično kao i reči Koreja, turneja, orhideja i slične, što znači da “j” ostaje i pravilno je “ideja”.

 • Juče ili jučer?
  Koriste se oba, mada je jučer već zastareo izraz i ređe se koristi.

 • Konfor ili komfor?
  Ovo je reč koju smo preuzeli iz engleskog jezika u kome glasi “comfort”, te je i kod nas pravilno “komfor”.

 • J“ u latiničnim slovima „nj“ i „lj“ ako se cela reč piše velikim slovima – malo ili veliko? Odnosno, „MENjAČNICA“ ili „MENJAČNICA“?
  Odgovor: pravilno je sve velikim slovima: „MENJAČNICA“

 • Korespondencija ili korespodencija?
  Pravilno je korespondencija.

 • Maica ili majica?
  Pravilno je majica.

 • Na radiju ili na radiu?
  Pravilno je “radiju”. Kada imamo na prvom mestu “i” a na drugom “a”, “e” ili “u” onda koristimo “j” između njih. U ostalim slučajevima ga izostavljamo.

 • Izvinuti se ili izviniti se?
  Pravilno je “izviniti se”, kao izraz traženja oproštenja. Glagol “izvinuti” je potpuno druga reč i znači “uganuti” ili “iščašiti”.

 • Nepredvidljiv ili nepredvidiv?
  Oba su pravilna.

 • Ja bi ili ja bih?
  Pravilno je “ja bih”.

 • Obojica ili obadvojica?
  Preporučeno je pisati “obojica”. Iako obadvojica nije netačno u strogom smislu reči, većina pravopisa ih danas smatra zastarelim izrazima i preporučuje prvi izraz kao pravilan.

 • Fioka ili fijoka?
  Pravilno je fioka.

 • Žleb ili žljeb?
  Pravilno je žleb.

 • Zalij ili zali?
  Pravilno je zalij.

 • Zadnji put ili poslednji put?
  Pravopisno pravilna su oba, iako je rasprostranjena zabluda da se “zadnji” koristi isključivo u značenju “onaj u pozadini”, “onaj iza” a ne u vremenskom značenju.

 • Varjača ili varljača?
  Varjača je pravilno.

 • Mama ili mamo?
  Koriste se oba.

 • Malčice ili malkice?
  Koriste se oba.

 • Majonez ili majoneza?
  Oba su pravilna, ali se preporučuje majonez.

 • Majkoviću ili majkane?
  Koriste se oba

 • Magiski ili magijski?
  Pravilno je magijski.

 • Mašući ili mahajući?
  Pravilno je mašući.

 • Gori ili lošiji?
  Komparativ od reči „loš“ glasi „lošiji“, a komparativ od reči „zao“ glasi „gori“.

 • Leptir mašna ili leptir-mašna?
  Pravilno je leptir-mašna.

 • Lupio ili lupijo?
  Pravilno je lupio.

 • Levak ili levoruk?
  Koriste se oba.

 • Lavorovim ili Lavorovom?
  Pravilno je lavorovom.

 • S obzirom na ili obzirom na?
  Pravilno je s obzirom na.

 • Oboljevanje ili obolevanje?
  Pravilno je obolevanje.

 • Oboljenje ili obolenje?
  Pravilno je oboljenje.

 • Objekat ili objekt?
  Koriste se oba.

 • Oboji ili oboj?
  Koriste se oba.

 • Pesma Ive Andrića ili pesma od Ive Andrića?
  Koriste se oba.

 • Sankt Peterburg ili Petrograd?
  Koriste se oba.

 • Perpetuum mobile ili perpetum mobile?
  Pravilno je perpetuum mobile.

 • Maršuta ili maršruta?
  Pravilno je maršruta.

 • Penzijski ili penzioni?
  Koriste se oba.

 • Paradajz, paradajiz ili paradaiz?
  Pravilno je paradajz.

 • Paljenje ili palenje?
  Pravilno je paljenje.

 • Pančevljanka ili Pančevka?
  Pravlno je Pančevka.

 • PS ili P.S.?
  Koriste se oba, preporučuje se P.S. kao skraćenica za post skriptum.

 • Razočarenje ili razočaranje?
  Koriste se oba, preporučuje se razočaranje.

 • Razbiven ili razbijen?
  Pravilno je razbijen.

 • Raženi ili ražani?
  Koriste se oba.

 • Rasklimatana ili rasklimana?
  Koriste se oba.

 • Rang-lista ili rank lista?
  Pravilno je rang-lista.

 • Rajferšlus ili rajsferšlus?
  Pravilno je rajsferšlus.

 • Radije ili rađe?
  Pravilno je radije.

 • Konjunktivitis ili konjuktivitis?
  Pravilno je konjunktivitis.

 • Kontaktirati ili kontaktovati?
  Pravilno je kontaktirati.

 • Konjuktiv ili konjunktiv?
  Pravilno je konjunktiv.

 • Računar ili kompjuter?
  Obe su ispravne ali ne i kompjutor.

 • Zarez ili zapeta?
  Oba su pravilna i ravnopravno se koriste, mada strogo govoreći zapeta je rusizam i pravilnije je reći zarez.

 • Zagrižen ili zagrizen?
  Ovo su različite reči. Neko ko je ujeden je “zagrizen” a neko ko je tvrdoglav je “zagrižen”.

 • Zavisan ili zavistan?
  Različite reči. Zavisan znači ovisan o nečemu, dok je zavistan neko ko zavidi na nečemu.

 • Ala ili vala?
  Različite reči, koriste se obe. Ala je uzvik divljenja ili čuda (Ala je ova kuća velika!), a vala je potvrdna rečca (Vala jeste, baš je velika.)

 • Andalužanka ili Andaluzijka?
  Pravilno je Andalužanka.

 • Brčkog ili Brčka?
  Pravilno je Brčkog.

 • Čukununuk ili šukununuk?
  Pravilna su oba, mada je šukununuk zastareliji izraz.

 • Dovde ili dovle?
  Oba su pravilna, dovde je nešto moderniji izraz.

 • Escojg ili escajg?
  Pravilno je escajg.

 • Migavac ili žmigavac?
  Oba su pravilna.

 • Na telefonu ili kraj telefona?
  Različiti izrazi, za različite slučajeve. “Kraj telefona” znači ili pored uređaja ili onaj koji trenutno govori sa druge strane linije. “Izvinite, ko je kraj telefona?” “Na telefonu” znači na telefonskoj liniji: “Eno je, na telefonu.”

 • Naizmenično ili naizmence?
  Oba su pravilna.

 • Oftamologija ili oftalmologija?
  Pravilno je oftalmologija.

 • Zvučenje ili zvučanje?
  Koriste se oba, kao oblici reči zvučati ili zvučiti koje su takođe ravnopravne.

 • Vakum ili vakuum?
  Pravilno je vakuum.

 • Antartik ili Antarktik?
  Pravilno je Antarktik.

 • Asma ili astma?
  Pravilno je astma.

 • Banjalučki ili banjolučki?
  Iako se “banjalučki” koristi češće, oba su prihvatljiva.

 • Brazleta ili brazletna?
  Oba su pravilna.

 • Bukagija ili bukagije?
  Pravilno je bukagije.

 • Cedaljka ili cediljka?
  Pravilno je cediljka.

 • Čaršaf ili čaršav?
  Iako je učestalije “čaršav”, oba su prihvatljiva.

 • Ćerka ili kćerka?
  Oba su pravilna.

 • Ćilibar ili jantar?
  Oba su prihvatljiva, ali u nazivu “ruski jantar” ne može da stoji ćilibar.

 • Žamor ili žagor?
  Ovo su sinonimi i oba su prihvatljiva.

 • Zanovetam ili zanovećem?
  Oba su prihvatljiva.

 • Zacrveniti ili zacrveneti?
  Ovo su različiti glagoli te su oba prihvatljiva zavisno od konteksta. Zacrveneti znači postati crven u licu, dok zacrveniti znači učiniti nešto crvenim.

 • Vri ili vrije?
  Pravilno je vri.

 • Vidio ili vidjeo?
  Pravilno je vidio.

 • Uporedo ili uporedno?
  Oba su tačna.

 • Travestit ili transvestit?
  Oba su ispravna.

 • Štranga ili štranjga?
  Oba su pravilna.

 • Šlauf ili šlauh?
  Pravilno je šlauh.

 • Šeri-brendi ili čeri-brendi?
  Oba su prihvatljiva, mada se preporučuje čeri-brendi.

 • Šargarepa ili šangarepa?
  Pravilno je šargarepa.

 • Sveska na kvadratiće ili sveska na kockice?
  Pravilno je “na kvadratiće”, iako je rasprostranjeno “na kockice”. Kocka je trodimenzionalna figura, a mreža u svesci sastoji se od kvadrata.

 • Sumljivo ili sumnjivo?
  Pravilno je sumnjivo, od sumnjati.

 • Smrću ili smrti?
  Pravilna su oba, mada zavisno od konteksta koristi se češće jedno ili drugo. Recimo ako se koristi bez atributa, poželjno je napisati “smrću” – “Život se završava smrću” (a ne sa smrti), dok je sa atributom pravilnije koristiti “smrti” – “Bio je šaljivdžina do smrti.” (a ne do smrću).

 • Služiti se alatom ili služiti se sa alatom.
  Pravilno je “služiti se alatom”. Kada govorimo o sredstvu ili oruđu, a ne o društvu onda pišemo instrumental bez “sa”. “Izlazi sa sestrom u grad”, ali zato “Voli da se hvali sestrom”.

 • Ana Đorđević Paunović ili Ana Đorđević-Paunović?
  Pravilno je pisati odvojeno, iako postoji trend pisanja udvojenih ženskih prezimena sa crticom.

 • Sekund ili sekunda?
  Oba su pravilna.

 • Shvatati ili shvaćati?
  Pravilno je shvatati.

 • Secirati ili sekcirati?
  Pravilno je secirati.

 • Roza majica ili roze majica?
  Pravilno je roze majica. Naziv za boju roze (kao i za boje braon, bež, bordo, lila, teget...) potekao je od strane reči te se ne menja po rodu kao na primer crven i crvena.

 • Pijac ili pijaca?
  Koriste se oba.

 • Pešice ili peške?
  Koriste se oba.

 • Ovde ili ovdje?
  U ekavskom izgovoru pravilno je “ovde” dok je u ijekavskom pravilno “ovdje”.

 • Pocrnela ili pocrnila?
  Slično kao i u slučaju zacrveneti i zacrveneti, ovo su dve različite reči. Pocrneti znači potamneti, postati tamniji, dok pocrniti znači učiniti da nešto postane crno.

 • Po tom pitanju ili o tom pitanju?
  Pravilno je “o tom pitanju”.

 • Odvojte ili odvojite.
  Pravilna su oba.

 • Moga ili mojega.
  Koriste se oba.

 • Mlinac ili mlinčić?
  Oba se koriste s različitim značenjem. Mlinac je mali mlin, a mlinčić je deminutiv od reči mlin.

 • !? ili ?!
  Koriste se oba.

 • Žvrljati, švrljati ili čvrljiti?
  Sva tri se koriste sa različitim značenjem. Žvrljati: znači škrabati, švrljati: znači lutati, čvrljiti: znači pržiti se tako da se čuje cvrčanje.

 • Znojan ili znojav?
  Koriste se oba s razlikom u značenju. Znojan je onaj koji proizvodi znoj (recimo znojna žlezda) a znojav je neko ko je obliven znojem.

 • Zadajući ili zadavajući?
  Pravilno je zadajući.

 • Zaceniti se ili zacenuti se?
  Koriste se oba.

 • Vršim popravke ili popravljam?
  Prirodnije je i jako se preporučuje “popravljam”, iako reći da vršite popravke nije strogo govoreći netačno. Slično je i u slučajevima:

 • Usnuti ili usniti?
  Koriste se oba.

 • Ti bi ili ti bih?
  Pravilno je ti bi.

 • Šrafciger ili odvijač?
  Potpuno su pravilna oba, mada se preporučuje odvijač ili odvrtač umesto strane reči šrafciger.

 • Šampita ili šanpita?
  Pravilno je šampita.

 • Sve vreme ili svo vreme?
  Pravilno je sve vreme.

 • Strožiji ili stroži?
  Pravilno je stroži.

 • Spoljnjeg ili spoljnog?
  Reč je o dva blago različita prideva, spoljni i spoljnji i oba su pravilna.

 • Seksepil ili seksipil?
  Pravilno je seksepil iako je seksipil jako rasprostranjeno.

 • Rublika ili rubrika?
  Pravilno je rubrika.

 • Rajslenge ili rajsnedle?
  Koriste se oba, mada je rajsnedle malo uobičajnije.

 • Promenjiv ili promenjiv?
  Koriste se oba.

 • Abdomenalan ili abdominalan?
  Pravilno je abdominalan.

 • Absces ili apsces?
  Pravilno je apsces, zbog jednačenja po zvučnosti.

 • Aca ili Aco.
  Koriste se oba. Ako je ime u nominativu Aca, menja se po trećoj vrsti a ako je Aco može i po trećoj i po prvoj.

 • Ad ili a.d.?
  Pravilno je a.d.

 • Adhezija ili athezija?
  Pravilno je adhezija. Ovo je jedna od stranih reči gde se NE vrši jednačenje po zvučnosti.

 • Badminton, badmington, bagminton?
  Pravilno je badminton.

 • Bagren ili bagrem?
  Pravilno je bagrem.

 • Balsam ili balzam?
  Koriste se oba.

 • Bambadava ili banbadava?
  Pravilno je bambadava.

 • Žumanca ili žumanceta?
  Oba su prihvatljiva jer se reč “žumance” može menjati i po prvoj i drugoj vrsti srednjeg roda.

 • Žičani ili žični?
  Oba su ispravna. Žičani je u određenom vidu.

 • Žlezda ili žljezda?
  Pravilno je žlezda.

 • Želudačna ili želučana?
  Oba su ispravna.

 • Železara ili željezara.
  Po ekavskom izgovoru železara, a po ijekavskom željezara.

 • Žandar ili žandarm?
  Oba su ispravna.

 • Žbunje ili džbunje?
  Koriste se oba, ali danas je rasprostranjenije žbunje.

 • Zvučnjak ili zvučnik?
  Pravilno je zvučnik.

 • Zviždućem ili zviždučem?
  Koriste se oba, mada je zviždućem mnogo rasprostranjenije.

 • Zvaničan ili zvanični?
  Koriste se oba – zvaničan je u neodređenom vidu a zvanični u određenom.

 • Ajnfort ili anfor?
  Pravilno je ajnfort.

 • Ajde ili hajde?
  Koriste se oba, mada se preporučuje hajde kao manje kolokvijalni izraz.

 • Ajvar ili hajvar?
  Koriste se oba.

 • Akademski ili akademijski?
  Koriste se oba, akademijski se odnosi na akademije dok se akademski odnosi na bilo koju ustanovu obrazovnog tipa.

 • Akademia ili akademija?
  Pravilno je akademija.

 • Akcident ili akcindent?
  Pravilno je akcident.

 • Aktuelne ili aktualne?
  Oba su prihvatljiva.

 • Akvarijum ili akvarij?
  Koriste se oba, ali ne i akvarium.

 • Alahu ili Alah?
  Koriste se oba. Orijentalna imena koja se završavaju na –lah, mogu da imaju vokativ jednine isti kao nominativ. Primeri: Abdulah=Abdulahu, Bejtulah=Bejtulahu, Nurulah=Nurulahu...

 • Alajner ili ajlajner?
  Pravilno je ajlajner.

 • Alal ili halal?
  Oba su pravilna. Turcizmi koji u izvornom obliko počinju na “h” danas se (sa izuzecima) mogu pisati i sa i bez “h”. Slično: alva-halva, ala-hala, ajvar-hajvar.

 • Alav ili halav?
  Pravilno je alav.

 • Celo vreme ili sve vreme?
  Koriste se oba, ali se preporučuje sve vreme.

 • Cenkati ili cenjkati?
  Koriste se oba.

 • Cenovnik ili cjenovnik?
  U ekavskom izgovoru pravilno je cenovnik a u ijekavskom cjenovnik.

 • Centimetar ili cantimetar?
  Pravilno je centimetar.

 • Certifikat ili sertifikat?
  Koriste se oba.

 • Cerada ili cirada?
  Koriste se oba, ali se cerada više preporučuje.

 • Cigareta ili cigara?
  Oba su pravilna sa različitim značenjem. Cigareta je naziv za duvan uvijen u tanki beli papir, dok je cigara naziv za veće i deblje cilindre u celosti od duvana (kao kubanske cigare).

 • Coca-cola ili Koka-kola?
  Za naziv firme prihvatljiva su oba, po našem pravopisu sa velikim slovom prve reči. Ako mislimo samo na piće, onda je pravilno malim slovom i “po srpski” – koka-kola.

 • Company ili kompanija?
  Koriste se oba, zavisno od konteksta. Ako prenosimo naziv kompanije u celini, onda pišemo sve isto kao u izvornom nazivu firme.

 • Buranija ili boranija?
  Pravilno je boranija.

 • Mihajla Pupina ili Mihaila Pupina?
  Pravilno je Mihajla Pupina.

 • Burekdžinica ili buregdžinica?
  Pravilno je buregdžinica, dolazi do jednačenja po zvučnosti.

 • Bukvar ili bukvar?
  Zavisno od konteksta koriste se oba. Malim slovom piše se kada mislimo na bukvar kao bilo koji udžbenik iz koga se uči pisanje. Velikim slovom piše se Bukvar, kao naziv te knjige.

 • Buica ili bujica?
  Pravilno je bujica.

 • Budalaština ili budalavština?
  Pravilno je budalaština.

 • Buenos Ajres ili Buenos Aires?
  Koriste se oba, Buenos Ajres se malo više preporučuje.

 • Brojili ili brojali?
  Zavisno od toga da li koristimo reč brojiti ili brojati, pravilna su oba.

 • Brod sa jedrima ili brod na jedra
  Koriste se oba.

 • Brinuti ili brinuti se?
  U značenju strahovanja, mogu da se koriste oba. Ali u značenju staranja o nekome ili nečemu, onda može samo sa “se”. Primer: “Brinem/Brinem se da ću pasti ispit” i “Brinem se o svom bolesnom psu”.

 • Brijem se ili brijam se?
  Pravilno je (o)brijem se.

 • Brilijantan ili briljantan?
  Koriste se oba.

 • Brezobrazna ili bezobrazna?
  Pravilno je bezobrazna.

 • Čahura ili čaura?
  Oba su prihvatljiva.

 • Čamiti ili čameti?
  Pravilno je čamiti.

 • Čak štaviše ili čak ili štaviše.
  Pravilno je čak ILI štaviše, ali ne i čak štaviše.

 • Časkom ili časom?
  Oba su prihvatljiva.

 • Čeoni ili čelni?
  Oba su pravilna, ali sa različitim značenjima. Čeoni označava oblast čela – čeoni režanj, čeona kost i slično, dok čelni označava ono što je na čelu – čelni ljudi, čelna grupa...

 • Često puta ili često?
  Pravilno je često.

 • Čistota ili čistoća?
  Oba su pravilna sa blago različitim značenjem. Čistota je apstraktna imenica koja se odnosi uglavnom na ono što je duhovno, moralno, estetski čisto (čistota duše, čistota uma, čistota stila...) dok se čistoća odnosi na doslovnu čistoću, u smislu odsustva prljavštine – čistoća tela, čistoća metala, čistoća zuba...

 • Čitajuća proba ili čitaća proba?
  Pravilno je čitaća proba.

 • Čuda ili čudesa?
  Koriste se oba.

 • Zgrabiti ili sgrabiti?
  Pravilno je zgrabiti.

 • Zbog bolesti ili radi bolesti?
  Ako je bolest uzrok, onda se koristi “zbog bolesti”. Radi iskazuje cilj ili nameru.

 • Zato što ili zato jer?
  Pravilno je zato što.

 • Voki-toki ili toki-voki?
  Pravilno je voki-toki.

 • Viori ili vijori?
  Pravilno je vijori.

 • Višlji ili viši?
  Pravilno je viši.

 • Virtuelan ili virtualan?
  Pravilno je i jedno i drugo.

 • Vidio ili video?
  Pravilno je video.

 • Vilijem Šekspir, Viljem Šekspir, Viljijam Šekspir?
  Pravilno je Vilijem Šekspir.

 • Zalevati ili zalivati?
  Pravilno je zalivati.

 • Zahtev o nečemu ili zahtev za nešto?
  Pravilno je zahtev za nešto.

 • Začauriti ili začahuriti?
  Koriste se oba, začauriti je učestalije.

 • Za ili protiv nečega ili za nešto ili protiv njega?
  Pravilno je za nešto ili protiv njega.

 • Alergijski ili alergološki?
  Nešto što je izazvano alergijom je alergijsko (alergijski kašalj), dok je nešto u polju alergologije alergološko (alergološki institut).

 • Aliluja ili aleluja?
  Koriste se oba.

 • Alo ili halo?
  Koriste se oba.

 • Alva ili halva?
  Koriste se oba, halva je malo stariji izraz.

 • Amfiteatar ili anfiteatar?
  Pravilno je amfiteatar.

 • Aluminijum ili aluminium?
  Pravilno je aluminijum.

 • Amfora ili anfora?
  Pravilno je amfora.

 • Amnezia ili amnezija?
  Pravilno je amnezija.

 • Androgen ili androgin?
  Androgin je neko ko poseduje osobine oba pola, dok je androgen naziv za muški polni hormon.

 • Barem ili bar?
  Koriste se oba.

 • Bastion ili bastijon?
  Pravilno je bastion.

 • Bazen ili basen?
  Bazen je sagrađen rezervoar sa vodom a basen je geološki naziv za veliku depresiju sedimentnog terena.

 • Bebisiter ili bejbisiter?
  Pravilno je bebisiter.

 • Begati ili bežati?
  Iako su oba prihvatljiva, preporučuje se bežati.

 • Bejah ili beh?
  Koriste se oba.

 • Bekend ili bekhend?
  Pravilno je bekhend.

 • Bejzbol ili bezbol?
  Pravilno je bejzbol.

 • Armenija ili Jermenija?
  Pravilno je Jermenija.

 • Arktik ili Artik?
  Pravilno je Arktik.

 • Atlantis ili Atlantida?
  Pravilno je Atlantida.

 • Atmosfera ili atmosvera?
  Pravilno je atmosfera.

 • Avgust ili august?
  Pravilno je avgust.

 • Avion ili avijon?
  Pravilno je avion.

 • Azijat ili Azijac?
  Azijac je stanovnik Azije, dok je Azijat osoba azijskog porekla (ima negativnu konotaciju).

 • Aparthejd ili aparhejd?
  Pravilno je aparthejd.

 • Argument ili argumenat?
  Oba su prihvatljiva.

 • Arterski ili arteski?
  Pravilno je arteski.

 • Artikal ili artikl?
  Koriste se oba.

 • Astal ili sto?
  Koriste se oba. (Astal je zastareliji oblik)

 • Asvalt ili asfalt?
  Pravilno je asfalt.

 • Atlantski okean ili Atlanski okean?
  Pravilno je Atlantski okean.

 • Avganistan ili Afganistan?
  Pravilno je Avganistan.

 • Avlija ili avlia?
  Pravilno je avlija.

 • Bijatlon ili biatlon?
  Pravilno je biatlon.

 • Bihejviorizam ili biheviorizam?
  Pravilno je biheviorizam.

 • Bila sam kod kuće ili bila sam kući?
  Pravilno je bila sam kod kuće. Kući bismo koristili uz glagol kretanja (recimo, „Idem kući“).

 • Kino ili bioskop?
  Koriste se oba, kod nas je malo učestalije bioskop.

 • Bljesak ili blesak?
  Koriste se oba – bljesak u ijekavskom izgovoru, a blesak u ekavskom.

 • Bogojavljenska noć ili bogojavljanska noć?
  Koriste se oba.

 • Bogodano ili bogomdano?
  Koriste se oba.

 • Bojica ili boica?
  Pravilno je bojica.

 • Ćerpić ili ćerpič?
  Pravilno je ćerpič.

 • Kivot ili ćivot?
  Pravilno je ćivot.

 • Da li je pravilno ćirilicom ili latinicom?
  U našem jeziku ova pisma su potpuno ravnopravna. Ako popunjavate dokumenta ili obrasce obično je poželjno pisati istim pismom kojim je sam dokument štampan.

 • Dabogme ili dabome?
  Koriste se oba.

 • Dakle ili daklem ili daklen?
  Pravilno je dakle.

 • Darijom ili Dariom?
  Zavisno od toga da li je ime koje menjamo Daria ili Darija, koriste se oba.

 • Decenbar ili decembar?
  Pravilno je decembar.

 • Desimetar ili decimetar?
  Pravilno je decimetar.

 • Osmansko carstvo ili Osmanlijsko carstvo?
  Odgovor: Osmansko (ili Otomansko) carstvo.

 • Deholte ili dekolte?
  Pravilno je dekolte.

 • Deljenje ili delenje?
  Pravilno je deljenje.

 • Delikvent ili delinkvent?
  Pravilno je delinkvent.

 • Deoničko društvo, akcionarsko društvo, deoničarsko društvo?
  Pravilno je deoničarsko društvo.

 • Depandans ili depadans?
  Pravilno je depandans.

 • Dezert ili desert?
  Koriste se oba, preporučuje se desert.

 • Devetki ili devetci?
  Pravilno je devetki.

 • Havaria ili havarija?
  Pravilno je havarija.

 • Hefterica ili heftalica?
  Pravilno je hefterica.

 • Helikopter ili helihopter?
  Pravilno je helikopter.

 • Hemisfera ili hemisvera?
  Pravilno je hemisfera.

 • Hemiska ili hemijska?
  Pravilno je hemijska.

 • Hepening ili hepining?
  Pravilno je hepening.

 • Hepi end ili hepiend?
  Pravilno je hepiend.

 • Hermofrodit ili hermafrodit?
  Pravilno je hermafrodit.

 • Hidratantna ili hidrantna?
  Oba se koriste kada se odnose na nešto vezano za hidrant, ali za kremu koja vlaži kožu koristi se SAMO hidratantna.

 • Hijerarhija ili hijararhija?
  Pravilno je hijerarhija.

 • Hirurško ili hiruško?
  Pravilno je hirurško.

 • Istorija ili historija?
  Pravilno je istorija.

 • Ime pa prezime ili obrnuto?
  U najvećem broju slučajeva piše se ime pa prezime (mada suprotno nije netačno), ali u azbučnim spiskovima, imenicima, bibliografijama i sličnim dokumentima piše se suprotno - prezime pa ime.

 • X-noge ili iks noge?
  Oba su pravilna. Kada je na prvom mestu samo jednoslovni simbol, onda se piše sa crticom, ali kada taj simbol ispišemo slovima piše se bez crtice. Primer: x-zraci i iks zraci.

 • Ili/iliti?
  Pravilno je ili.

 • Indentično ili identično?
  Pravilno je identično.

 • Informatički ili informacioni.
  Koriste se oba u različitim slučajevima. Informacioni se odnosi na informacije, a informatički na informatiku.

 • Inekcija ili injekcija?
  Pravilno je injekcija.

 • Infarkt ili infrakt?
  Pravilno je infarkt.

 • Imperativ ili inperativ?
  Pravilno je imperativ.

 • Instinkt ili instikt?
  Pravilno je instinkt.

 • Inplementacija ili implementacija?
  Pravilno je implementacija.

 • Institucionalni ili institucijalni?
  Pravilno je institucionalni.

 • Instrumenat ili instrument?
  Koriste se oba.

 • Intelegentan ili inteligentan?
  Pravilno je inteligentan.

 • Džumbus ili đumbus?
  Pravilno je džumbus.

 • Džezva ili đezva?
  Pravilno je džezva.

 • Slaba vajda ili slaba fajda?
  Koriste se oba.

 • Hvali mi ili fali mi?
  U značenju „nedostaje mi“, pravilno je fali mi. Hvaliti znači govoriti s odobrenjem o nekome.

 • Farmerke ili farmerice?
  Koriste se oba.

 • Familia ili familija?
  Pravilno je familija.

 • Februvar ili februar?
  Pravilno je februar.

 • Fafaroni ili feferoni?
  Pravilno je feferoni.

 • Fen ili fem?
  Pravilno je fen. (Aparat za sušenje kose)

 • Filosofija ili filozofija?
  Pravilno je filozofija, mada se u stručnim tekstovima može sresti i filosofija.

 • Financijski ili finansijski?
  Pravilno je finansijski.

 • Finaskinja ili finalistkinja?
  Pravilno je finalistkinja.

 • Fioka ili fijoka?
  Pravilo je fioka.

 • Flamenko ili flamengo?
  Pravilno je flamenko.

 • Ganc, glanc ili sasvim?
  Pravilnije je reći sasvim novo nego glanc novo. Preporučuje se sasvim.

 • Garnišna/garnišla/karniša/garniša?
  Pravilno je karniša ili karnišna.

 • Gardaroba ili garderoba?
  Pravilno je garderoba.

 • Gdin ili g.?
  Pravilno je g.

 • Geometriski ili geometrijski?
  Pravilno je geometrijski.

 • Go ili gol?
  Za sportski termin pravilno je „gol“. Za pridev koji znači „nag“ pravilno je „go“.

 • Internet ili internet?
  Pravilno je malim slovom, internet.

 • Intenzitet ili intezitet?
  Pravilno je intenzitet.

 • Intiligentan, inteligentan ili intelegentan?
  Pravilno je inteligentan.

 • Istanbul ili Istambul?
  Pravilno je Istanbul.

 • Instrumental ili istrumental?
  Pravilno je instrumental.

 • Jahati ili jašiti?
  Pravilno je jahati.

 • Januvar ili januar?
  Pravilno je januar.

 • Jel ili jer?
  Za uzročni veznik koristimo jer.

 • Jerusalim ili Jerusalem?
  Pravilno je Jerusalim.

 • Ka gradu ili k gradu?
  Pravilno je ka gradu. Ako reč koja sledi posle „ka“ počinje na k, g ili h zbog lakšeg izgovora „a“ se uvek zadržava.

 • Kad(a) će ili kaće?
  U pisanju pravilno je kad(a) će.

 • Kalajisano ili kalaisano?
  Pravilno je kalajisano.

 • Kapris ili kapric?
  Pravilno je kapric.

 • Kafa ili kava?
  Pravilno je kafa.

 • Skazaljka ili kazaljka?
  Koriste se oba.